Dobrovolnictví je o radosti a smysluplnosti, ale je i o zkušenosti. Člověk poznává nové téma, nové prostředí, nové lidi, jiný způsob přemýšlení, jiné priority. Dobrovolnictví mění život a obohacuje jej. A v naší společnosti se stává samozřejmostí. Přes všechny těžkosti našich každodenních životů si čím dál tím víc lidí uvědomuje, že se nemáme až tak špatně a pomoc druhým cíleně řadí do svého života. Níže najdete rady a kontakty, abyste věděli, jak a kde začít.·      Máte hodinu času týdně
·      Chcete být užiteční
·      Chcete někomu pomáhat
·      Chcete zkusit něco, co jste nikdy nezkusili
·      Chcete poznat nové lidi
·      Chcete získat nový životní pohled

Odpověděli jste na některou otázku ANO? Čtěte dál a staňte se dobrovolníkem na Praze 7!

CO JE DOBROVOLNICTVÍ?

Dobrovolnictví jste ve vašem životě zažili a možná o tom ani nevíte. Nebo jste snad nikdy nikomu s ničím jen tak nepomohli? Pomoci sousedovi, když vás o něco požádal, laskavost pro kolegu v práci… to všechno děláme často mimoděk, automaticky, jen tak. Nečekáme za to žádnou odměnu, ale přesto něco získáváme. Pocit užitečnosti a smysluplnosti. A to je podstatou dobrovolnictví. Dělat věci jen tak, protože můžeme, protože nám samotným udělají radost a druhým pomůžou.

Dobrovolnictví je o radosti a smysluplnosti, ale je i o zkušenosti. Člověk poznává nové téma, nové prostředí, nové lidi, jiný způsob přemýšlení, jiné priority. Dobrovolnictví mění život a obohacuje jej. A v naší společnosti se stává samozřejmostí. Přes všechny těžkosti našich každodenních životů si čím dál tím víc lidí uvědomuje, že se nemáme až tak špatně a pomoc druhým cíleně řadí do svého života.

Pokusíme se vám dobrovolnictví přiblížit, vysvětlit jeho výhody, poradíme vám, jak najít to vaše téma a váš projekt a podpoříme vás, abyste se právě Vy nebáli začít!

Dobrovolnictví je něco k čemu nepotřebujete peníze a za co dostanete „zaplaceno“ tolik, že by to ani penězi vyjádřit nešlo.

KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolník je člověk, který věnuje svůj čas, zkušenosti nebo znalosti zdarma ve prospěch druhých.
Dobrovolníkem může být úplně každý. Potřebujete jen čas, srdce a najít si to správné téma, která vás bude těšit.

PROČ BÝT DOBROVOLNÍKEM?

A proč ne? 
Každý z nás umí něco, čím může přispět ostatním. Často říkáme, že nemáme čas, ale hodinu času týdně, ano, i to k dobrovolnictví stačí, máme jistě každý.

Dobrovolnictví přináší radost do života, pocit smysluplnosti a užitečnosti. Dává nový životní rozměr a úplně jiný způsob fungování, než jsme zvyklí ve své profesi. Pomáhá rovnat si životní hodnoty i být vděční za to, jak dobře se máme. A často zjistíte, že vám dobrovolnictví pomůže srovnat si spoustu věcí ve vašem životě i lépe hospodařit s vaším časem.

CO ZNAMENÁ BÝT DOBROVOLNÍKEM PRO SENIORY?

Znamená to, že svůj život obohatíte o setkávání s lidmi, kteří mají spoustu životních zkušeností, příběhů a vnesou do vašeho života nový pohled.
Znamená to, že se možná naučíte zpomalit, protože si uvědomíte, jak nesmyslně rychle žijeme.
Znamená to, že se možná naučíte přemýšlet o mnoha věcech z jiného úhlu.
Znamená to, že si možná uvědomíte, jak málo k radost stačí.

JAK ZAČÍT?

Odpovězte si na následující otázky:

Proč bych chtěl/a být dobrovolníkem?
Kolik času týdně/měsíčně chci a můžu věnovat?
Mám nějaké zájmy, které mě opravdu baví?
Baví mě moje profese natolik, že bych jí chtěl/a ještě někde zúročit?
Jsem ochotná/ý dojíždět nebo chci něco ve své městské části?

Tohle jsou základní otázky, které vám pomohou udělat si aspoň trochu jasno. A co konkrétně můžete seniorům nabídnout?

VAŠE PROFESE

Možná je s vaší profesí spojeno zajímavé téma, o kterém byste mohli seniorům přednášet. Každá profese může být pro starší občany, kteří už nejsou ekonomicky aktivní, zajímavým pohledem do dnešního světa a dobrou příležitostí, jak se dozvědět věci, které jim pomohou zmírnit pocit vyloučení ze společnosti. Často se taková setkání stávají prostorem pro zajímavou diskuzi a zajímavé otázky, které třeba i vám dají nový pohled na vaši práci.

VAŠE ZÁJMY

Rádi cestujete, fotíte, malujete, zpíváte, čtete… cokoliv z vašich zájmů se dá přenést do setkávání se seniory. Ať už povídáním o vašich koníčcích, promítáním fotek nebo realizací workshopů, na kterých seniory něco naučíte. Každý z nás má fotky z dovolené, o které by uměl někomu vyprávět!

VAŠE VLASTNOSTI

Nemáte profesi ani zájmy, které se dají předat? Věřte, že největší radostí pro seniory je pocit, že nejsou osamělí a k ničemu. Návštěva jednou týdně, pocit, že někdo jde jen za nimi, je rozhodně plnohodnotnou cestou, jak se jako dobrovolník realizovat. Stačí si zkrátka povídat.

Pokud byste se rozhodli pro podporu již starších seniorů, jejichž zdravotní stav neumožňuje plnohodnotný rozhovor, můžete trávit čas svou přítomností u lůžka, předčítáním nebo podobnou příjemnou aktivitou, která nepředpokládá aktivní zapojení seniora. I to je cenné a právě na takové činnosti často pečovatelky nebo sestřičky nemají tolik času, kolik by si přály.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM SI VYBRAL SPRÁVNĚ?

Dopředu nejde vše poznat na 100%, ale spousta faktorů vám napoví, jestli vámi vybraný projekt je dobrovolníkům otevřený a umí s nimi pracovat.  

1.    Když si na internetu najdete webové stránky organizace, měli byste najít i informaci pro potenciální dobrovolníky a dočíst se, jak se můžete zapojit. To je dobrá známka, že o dobrovolníky stojí.
2.    Pokud projekt nemá webové stránky nebo výzvu pro dobrovolníky, i tak jim zkuste zavolat nebo poslat email s dotazem na možnosti. Podle reakce poznáte, jestli jste vítáni nebo naopak.
3.    Domluvte si osobní schůzku. Na té by vám měli říct, co všechno dobrovolníci v organizaci mohou dělat, jak fungují, jaký je systém práce s nimi. Měli byste mít pocit, že vědí, o čem mluví a mají zkušenosti. A měli byste dostat možnost doptat se na cokoliv, co vás zajímá.
4.    Některé projekty si dobrovolníky sami školí, aby předem věděli všechny důležité informace. Jsou ale i projekty, kde stačí krátká informační schůzka a můžete začít.
5.    Je důležité vědět, že dobrovolník nikdy nenahrazuje práci profesionála! Rozhodně byste neměli být vyzýváni k tomu, abyste pracovali za někoho! Jste výpomocí navíc, ne levná pracovní síla!
6.    Také je dobré mít na paměti, že dobrovolník nikdy nedělá činnost jen proto, že se do ní nikomu jinému nechce. Nikdo by Vás proto neměl nutit dělat něco, co se nikomu jinému dělat nechce. Dobrovolník je vždy plnohodnotnou součástí týmu.
7.    Měli byste mít jasno v tom, na koho se s čím můžete obrátit, když potřebujete něco řešit. Takovou osobou bývá koordinátor dobrovolníků, který je právě od toho, aby se staral o vaši spokojenost a pomáhal vám. Pokud není v projektu přímo koordinátor, i tak byste měli vědět, za kým jít, když potřebujete.
8.    Projekty, organizace a instituce v této příručce působí v naší městské části. Společně jsme s nimi možnosti dobrovolnictví konzultovali a tak věříme, že i to je dobrá známka jejich profesionality, otevřenosti a zájmu spolupracovat.

PRÁVA A POVINNOSTI DOBROVOLNÍKŮ

Známkou profesionality organizace je i to, když má pro své dobrovolníky zpracované jejich práva a povinnosti. Většinou tomu tak bývá u organizací, které se věnují sociálním službám a dobrovolníci přicházejí do kontaktu s jejich klienty. U kulturních nebo vzdělávacích projektů toto zvykem nebývá. Rozhodně se ale vždy můžete na takovou otázku doptat a měli byste dostat byť třeba jen ústní odpověď. I ta vám napoví, jestli má organizace ve své spolupráci s dobrovolníky jasno a chce, aby se u ní dobrovolníci cítili dobře.

Pro Vaši představu zde uvádíme příklad toho, jak mohou být práva a povinnosti naformulována.

PRÁVO NA INFORMACE

Dobrovolník má právo vědět veškeré informace, které se přímo dotýkají jeho dobrovolnické činnosti, včetně informací o činnosti organizace, pro kterou se rozhodl být dobrovolníkem.

PRÁVO NA VZDĚLÁVÁNÍ

Dobrovolník má právo na úvodní informační setkání, odborné vzdělávání, které mu umožní rozvoj jeho dobrovolnické činnosti.

PRÁVO NA KOMUNIKACI

Dobrovolník má právo na pravidelnou komunikaci s osobou, která má jeho vedení na starosti. V některých organizacích bývá součástí i intervize (interní porady týmu) a supervize (setkávání s externím odborníkem, který pomáhá řešit fungování projektu). Dobrovolník tak získává zpětnou vazbu ke své práci.

PRÁVO NA SEBEREALIZACI

Dobrovolník má právo realizovat v rámci dobrovolnické činnosti takové aktivity, které naplňují jeho očekávání. Stejně tak má dobrovolník právo říci „NE“ činnostem, které nevnímá v souladu se svou dobrovolnickou činností.

A povinnosti dobrovolníků? Nejčastěji bývá povinnost formulováno jako zavázání se k činnosti, kterou se dobrovolník rozhodl pro projekt vykonávat. Často bývá zdůrazněna mlčenlivost o skutečnostech, které se dobrovolník o klientech (v případě, že se jedná o sociální služby) dozví.

Každý projekt je jiný, každé téma má svá specifika a tak i práva a povinnosti vypadají jinak. Vždy byste ale měli mít k dispozici někoho, kdo vám poradí a pomůže, když to budete potřebovat.


BABIČKA ZE SOUSEDSTVÍ

Na Praze 7 běží projekt Babička ze sousedství. Jeho cílem je propojit osamělé seniory s rodinami za účelem hlídání dětí.
Rodiče dětí získají příležitost vyrazit si někam sami, když vlastní prarodiče chybí, dětem je zprostředkován kontakt se starými lidmi, který jim přináší jiný pohled na svět a senioři mají pocit potřebnosti a získají společnost. To, kolik času spolu rodina a senior stráví, záleží pouze na nich. Stejně tak tip aktivit, pro které se rozhodnou.
Kontaktní údaje na rodinu i seniora je možné zanechat na nástěnkách umístěných v Informačních centrech Prahy 7.

SOUSEDSKÁ VÝPOMOC

Téma, které bychom rádi na sedmičce rozvíjeli je dobrovolnictví mezi sousedy. Vnímáme ho jako nepřirozenější způsob, jak si vzájemně vypomáhat a jak zlepšovat kvalitu života v naší městské části.
Přemýšleli jste, kolik sousedů z vašeho domu znáte? Jsou mezi nimi i senioři? Napadlo vás někdy zastavit se za nimi s kouskem koláče nebo dotazem, zda nepotřebují s něčím pomoci?
Uvědomujeme si, že není jednoduché jen tak přijít k cizímu bytu a zazvonit. Navíc, když tak často upozorňujeme seniory na to, aby neotvírali neznámým lidem. Věříme ale, že větší všímavost k našim sousedům, postupně bariéry odstraní a vzájemná výpomoc bude samozřejmostí.
Nebo možná pracujete v obchodě, kam místní senioři chodí a od vidění se znáte. I tady je prostor k rozhovoru o tom, zda by senior nepotřeboval vaši výpomoc.
Možná na sedmičce pořádáte akci, na kterou byste místní seniory mohli pozvat a první kontakt tak snadno navázat.

Stačí jeden malý krok, větší všímavost a chuť takovou náladu na Praze 7 vytvářet. Máte-li nějaké nápady, ozvěte se nám, rádi je podpoříme!

Koordinátorkou seniorské politiky na Praze 7 je Michaela Šormová.
Kontakt:  sormovam@praha7.cz, 777 482 466

KE STAŽENÍ: Chci pomáhat seniorům

·      Už nepracujete, ale rádi byste svůj čas naplnili
·      Chcete být užiteční
·      Chcete zúročit vaše životní zkušenosti
·      Chcete zkusit něco, co jste nikdy nezkusili
·      Chcete poznat nové lidi

Odpověděli jste na některou otázku ANO? Čtěte dál a staňte se dobrovolníkem na Praze 7!

CO JE DOBROVOLNICTVÍ?

Dobrovolnictví jste ve vašem životě zažili a možná o tom ani nevíte. Nebo jste snad nikdy nikomu s ničím jen tak nepomohli? Pomoci sousedovi, když vás o něco požádal, laskavost pro kolegu v práci… to všechno děláme často mimoděk, automaticky, jen tak. Nečekáme za to žádnou odměnu, ale přesto něco získáváme. Pocit užitečnosti a smysluplnosti. A to je podstatou dobrovolnictví. Dělat věci jen tak, protože můžeme, protože nám samotným udělají radost a druhým pomůžou.

Dobrovolnictví je o radosti a smysluplnosti, ale je i o zkušenosti. Člověk poznává nové téma, nové prostředí, nové lidi, jiný způsob přemýšlení, jiné priority. Dobrovolnictví mění život a obohacuje jej. A v naší společnosti se stává samozřejmostí. Přes všechny těžkosti našich každodenních životů si čím dál tím víc lidí uvědomuje, že se nemáme až tak špatně a pomoc druhým cíleně řadí do svého života. A uvažuje tak i čím dál tím víc seniorů.

Pokusíme se vám dobrovolnictví přiblížit, vysvětlit jeho výhody, poradíme vám, jak najít to vaše téma a váš projekt a podpoříme vás, abyste se právě Vy nebáli začít!

Dobrovolnictví je něco, k čemu nepotřebujete peníze a za co dostanete „zaplaceno“ tolik, že by to ani penězi vyjádřit nešlo.

KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolník je člověk, který věnuje svůj čas, zkušenosti nebo znalosti zdarma ve prospěch druhých.

Dobrovolníkem může být úplně každý. Potřebujete jen čas, srdce a najít si to správné téma, která vás bude těšit.

PROČ BÝT DOBROVOLNÍKEM?

A proč ne? 

Každý z nás umí něco, čím může přispět ostatním. Nejčastějším důvodem, který starším lidem brání v tom, aby se stali dobrovolníky, je nedostatek odvahy. Pochybnosti, jestli o ně někdo bude stát, jestli to zvládnou, ostych někam zavolat a zeptat se na možnosti. Když tohle všechno překonáte, mnohonásobě se vám vaše odvaha vrátí. Váš volný čas bude naplněný, budete ve svém životě mít znovu pocit užitečnosti a smysluplnosti. Najdete možná místo, kde budou rádi využívat vaše profesní a životní zkušenosti a vy naopak spoustu nových získáte. A možná potkáte i nové přátele, kteří stejně jako vy měli pocit, že svůj čas mohou naplnit něčím prospěšným. A co hlavně? Hlavně budete mít větší radost ze života


CO ZNAMENÁ BÝT DOBROVOLNÍKEM, KDYŽ JSEM SENIOR/KA ?

Znamená to, že můžete být úplně stejně prospěšní jako kdokoliv jiný, a ještě vše obohatit o vaše životní zkušenosti.
Znamená to, že máte možnost vybrat si obor, projekt, organizaci, kde vaše celoživotní zájmy nebo profese najdou vděčné příjemce.
Znamená to, že máte možná trochu obavy, jestli to zvládnete a zda se do něčeho nového pouštět, ale je téměř jisté, že při správném výběru, nebudete litovat.
Znamená to, že získáte novou energii, kontakty, zkušenosti a životní rozměr.

Jdete do toho? Čtěte dál a najděte si to pravé téma právě pro vás!

JAK ZAČÍT?

Odpovězte si na následující otázky:
Proč bych chtěl/a být dobrovolníkem?
Kolik času týdně/měsíčně chci a můžu věnovat?
Mám nějaké zájmy, které mě opravdu baví?
Bavila mě moje profese natolik, že bych jí chtěl/a ještě někde zúročit?
Jsem ochotná/ý dojíždět nebo chci něco ve své městské části?

Tohle jsou čtyři základní otázky, které vám pomohou udělat si aspoň trochu jasno. Nemáte žádné zájmy ani profesní zkušenost, kterou byste chtěli sdílet dál? Můžete si odpovědět na otázku, jestli máte blíž k dětem, přírodě, zvířatům nebo kultuře a rozhodovat se podle toho.

KDE HLEDAT?

Pokud už máte alespoň trochu představu, jaké téma by Vás zajímalo, zkuste se podívat na konec téhle naší příručky. Najdete tam seznam institucí, projektů a organizací, které dobrovolníky vítají. O naší příručce vědí, a tak stačí zavolat a říct, že jste se o nich dočetli právě tady.

Adresář zahrnuje pouze místa na Praze 7, protože jsme chtěli, abyste to měli blízko. Pokud vás žádné téma neoslovilo, zkuste si vyhledat na internetu jiné možnosti, třeba i v rámci jiných městských částí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM SI VYBRAL SPRÁVNĚ?

Dopředu nejde vše poznat na 100%, ale spousta faktorů vám napoví, jestli vámi vybraný projekt je dobrovolníkům otevřený a umí s nimi pracovat.  

1.    Když si na internetu najdete webové stránky organizace, měli byste najít i informaci pro potenciální dobrovolníky a dočíst se, jak se můžete zapojit. To je dobrá známka, že o dobrovolníky stojí.
2.    Pokud projekt nemá webové stránky nebo výzvu pro dobrovolníky, i tam jim zkuste zavolat nebo poslat email s dotazem na možnosti. Podle reakce poznáte, jestli jste vítáni nebo naopak.
3.    Domluvte si osobní schůzku. Na té by vám měli říct, co všechno dobrovolníci v organizaci mohou dělat, jak fungují, jaký je systém práce s nimi. Měli byste mít pocit, že vědí, o čem mluví a mají zkušenosti. A měli byste dostat možnost doptat se na cokoliv, co vás zajímá.
4.    Některé projekty si dobrovolníky sami školí, aby předem věděli všechny důležité informace. Jsou ale i projekty, kde stačí krátká informační schůzka a můžete začít.
5.    Je důležité vědět, že dobrovolník nikdy nenahrazuje práci profesionála! Rozhodně byste neměli být vyzýváni k tomu, abyste pracovali za někoho! Jste výpomocí navíc, ne levná pracovní síla!
6.    Také je dobré mít na paměti, že dobrovolník nikdy nedělá činnost jen proto, že se do ní nikomu jinému nechce. Nikdo by Vás proto neměl nutit dělat něco, co se nikomu jinému dělat nechce. Dobrovolník je vždy plnohodnotnou součástí týmu.
7.    Měli byste mít jasno v tom, na koho se s čím můžete obrátit, když potřebujete něco řešit. Takovou osobou bývá koordinátor dobrovolníků, který je právě od toho, aby se staral o vaši spokojenost a pomáhal vám. Pokud není v projektu přímo koordinátor, i tak byste měli vědět, za kým jít, když potřebujete.
8.    Projekty, organizace a instituce v této příručce působí v naší městské části. Společně jsme s nimi možnosti dobrovolnictví konzultovali a tak věříme, že i to je dobrá známka jejich profesionality, otevřenosti a zájmu spolupracovat.

PRÁVA A POVINNOSTI DOBROVOLNÍKŮ

Známkou profesionality organizace je i to, když má pro své dobrovolníky zpracované jejich práva a povinnosti. Většinou tomu tak bývá u organizací, které se věnují sociálním službám a dobrovolníci přicházejí do kontaktu s jejich klienty. U kulturních nebo vzdělávacích projektů toto zvykem nebývá. Rozhodně se ale vždy můžete na takovou otázku doptat a měli byste dostat byť třeba jen ústní odpověď. I ta vám napoví, jestli má organizace ve své spolupráci s dobrovolníky jasno a chce, aby se u ní dobrovolníci cítili dobře.

Pro Vaši představu zde uvádíme příklad toho, jak mohou být práva a povinnosti naformulována.

PRÁVO NA INFORMACE

Dobrovolník má právo vědět veškeré informace, které se přímo dotýkají jeho dobrovolnické činnosti, včetně informací o činnosti organizace, pro kterou se rozhodl být dobrovolníkem.

PRÁVO NA VZDĚLÁVÁNÍ

Dobrovolník má právo na úvodní informační setkání, odborné vzdělávání, které mu umožní rozvoj jeho dobrovolnické činnosti.

PRÁVO NA KOMUNIKACI

Dobrovolník má právo na pravidelnou komunikaci s osobou, která má jeho vedení na starosti. V některých organizacích bývá součástí i intervize (interní porady týmu) a supervize (setkávání s externím odborníkem, který pomáhá řešit fungování projektu). Dobrovolník tak získává zpětnou vazbu ke své práci.

PRÁVO NA SEBEREALIZACI

Dobrovolník má právo realizovat v rámci dobrovolnické činnosti takové aktivity, které naplňují jeho očekávání. Stejně tak má dobrovolník právo říci „NE“ činnostem, které nevnímá v souladu se svou dobrovolnickou činností.

A povinnosti dobrovolníků? Nejčastěji bývá povinnost formulováno jako zavázání se k činnosti, kterou se dobrovolník rozhodl pro projekt vykonávat. Často bývá zdůrazněna mlčenlivost o skutečnostech, které se dobrovolník o klientech (v případě, že se jedná o sociální služby) dozví.

Každý projekt je jiný, každé téma má svá specifika a tak i práva a povinnosti vypadají jinak. Vždy byste ale měli mít k dispozici někoho, kdo vám poradí a pomůže, když to budete potřebovat.

Kde na Sedmičce?

ŠKOLKY

Pokud máte rádi malé děti a rádi s nimi trávíte čas, zkuste se obrátit na některou školku. Čtecí babičky už v některých školkách fungují a děti je mají moc rády. A jistě uvítají i dědečka! A pokud vás zrovna čtení nebaví, můžete doprovázet děti na vycházky, trávit s nimi čas při hrách nebo cokoliv dalšího, na čem se domluvíte.

Školky jsou tím pravým místem pro ty trpělivé z Vás, koho těší společnost malých dětí a pro ty z Vás, kdo touží stát se náhradní babičkou nebo dědečkem, byť jen občasným. Dobrovolnictví ve školkách je o radosti, tvořivosti, dětské pozitivní energii a oboustranně přínosném setkávání generací.ŠKOLY

Spolupráci s dobrovolníky jsou na sedmičce otevřené i základní školy. A většina z nich má dokonce i zkušenosti v tomto tématu a ráda je bude třeba i díky spolupráci s vámi rozšiřovat. A co je největší zájem mezi učiteli i mezi žáky? O zajímavé životní příběhy. Můžete docházet do škol dětem vyprávět o vašem životě a o věcech, které už ony a možná ani jejich rodiče, nepamatují. Můžete doprovázet děti na školní akce nebo vypomáhat v družině. Možností je spousta. Vyberte si, jaká škola se vám líbí nebo je pro vás nejblíž a neváhejte se na ně s nabídkou obrátit.

KULTURA/VOLNÝ ČAS/TECHNIKA

Do této kapitoly jsme zařadili vše, co se týká umění, ale i vědy a volnočasových aktivit. A protože je nabídka pestrá, najdete v tomto případě u každé instituce konkrétní možnosti, kterým se zde můžete jako dobrovolníci věnovat.

Klíčem pro správný výběr mohou být třeba vaše zájmy a koníčky. Můžete nabídnout své celoživotní znalosti nebo zkušenosti z oboru nebo naopak nové načerpat.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Láká Vás pomáhat lidem v tíživé životní situaci, dětem, seniorům nebo handicapovaným? Na Praze 7 sídlí spousta organizací, která se těmto tématům věnují. Výhodou je, že většina z nich již má s dobrovolníky nějaké zkušenosti.

PRAHA 7

Nemáte konkrétní představu, ale dobře se Vám na Praze 7 žije? Můžete být dobrovolníkem Prahy 7 a pomáhat rozvíjet naši oblíbenou městskou část!Pomohla vám tato brožura? Nebo máte ještě nějaké další otázky? Můžete nám napsat nebo zavolat a rádi vám poradíme. Ozvěte se nám i v případě, že jste tu pravou organizaci pro vás nenašli a nebo máte tip, který by v našem seznamu neměl chybět! Koordinátorkou seniorské politiky je na Praze 7 Michaela Šormová, sormovam@praha7.cz, 777 482 466.


KE STAŽENÍ: Jsem v důchodu a (ne)mám čas