Sedmá městská část pokračuje v projektu Kroužek pro každé dítě. Rodiče žáků základních i mateřských škol s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou požádat o příspěvek na kroužky, které se konají v 1. pololetí školního roku 2022/2023. Žádosti se podávají do 30. 9. 2022. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci.


Na úhradu volnočasových aktivit městská část přispívá:

  • u žáků základních škol až do výše 1 500 Kč
  • u dětí z mateřských škol až do výše 750 Kč

Jak si o příspěvek zažádat?

Žádost je možné vyplnit prostřednictvím níže uvedeného elektronického on-line formuláře. Po vyplnění a odeslání formuláře dostane žadatel vyplněnou Žádost ve formátu PDF zpět na e-mail uvedený v žádosti. Po podepsání a potvrzení razítkem organizátora kroužku je třeba hotovou Žádost doručit osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 7 či prostřednictvím poštovních služeb, popřípadě elektronicky při podání datovou zprávou nebo e-mailem na adresu: krouzky@praha7.cz

Potvrzená žádost musí být na úřad doručena nejpozději do 30. 9. 2022 (v případě elektronického podání do 23.59 hodin dne 30. 9. 2022).

Více informací najdete v níže uvedených pravidlech.

Pravidla poskytnutí příspěvku na kroužek

Žádost o příspěvek na kroužek


Více informací můžete získat na Odboru sociálního začleňování u Kornélie Peterkové, tel.: 608 703 876, e-mail: krouzky@praha7.cz

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Peterková Kornélie

terénní pracovnice
dveře 2.08
gsm. +420608703876
peterkovak@Praha7.cz