Sedmá městská část pokračuje v projektu Kroužek pro každé dítě. Rodiče žáků základních i mateřských škol s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou požádat o příspěvek na kroužky, které se konají v 1. pololetí školního roku 2021/2022. Žádosti se podávají do 30. 9. 2021. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci.


Na úhradu kroužku žáků základních škol dle vlastního výběru městská část přispěje až do výše 1 500 korun

Příspěvek na kroužky mohou zažádat také rodiče dětí v mateřinkách až do výše 750 Kč. Příspěvek se vztahuje na volnočasové aktivity organizované nebo zprostředkované mateřskými školami na Sedmičce. 


Jak si o příspěvek zažádat?

Žádost je možné vyplnit prostřednictvím níže uvedeného elektronického on-line formuláře. Po vyplnění a odeslání formuláře dostane žadatel vyplněnou Žádost ve formátu PDF zpět na e-mail uvedený v žádosti. Po podepsání a potvrzení razítkem organizátora kroužku je třeba hotovou Žádost doručit osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 7 či prostřednictvím poštovních služeb, popřípadě elektronicky při podání datovou zprávou nebo e-mailem. Potvrzená žádost musí být na úřad doručena nejpozději do 30. 9. 2021.

Více informací najdete v níže uvedených pravidlech.

Pravidla poskytnutí příspěvku na kroužek

Žádost o příspěvek na kroužek


Pokud nemáte možnost elektronický formulář vyplnit on-line, kontaktuje Odbor sociálního začleňování, Petru Olivu Novotnou, tel.: 603 372 135, e-mail: krouzky@praha7.cz

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Novotná Oliva Petra

referent samosprávních agend
dveře 2.13
tel. +420220144211
gsm. +420603372135
NovotnaOP@Praha7.cz