Dětské skupiny

Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7, www.ddmpraha7.cz

Dům dětí a mládeže Praha 7 organizuje zájmové kroužky, klub volného času, příměstské tábory a dětské tábory, soutěže a další volnočasové dětské aktivity. Náš dům dětí a mládeže provozuje také posilovnu. Úspěšné jsou i naše dětské florbalové týmy.

 

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080, msuranie.cz/praminek

Pramínek funguje pod Mateřskou školou U Uranie a poskytuje tak občanům Městské části Praha 7 alternativu, kdy rodiče nepožadují pravidelnou docházku dítěte do školského zařízení nebo jeslí.

Bubenská 35, Praha 7, www.tosara.cz, skolka@tosara.cz, tel.: 608 565 143

Dětská skupina s otevřeným, respektujícím a bezpečným prostředím pro všechny děti bez rozdílu. Malý kolektiv do 12 dětí, práce s dětmi postavená na přístupu Respektovat a být respektován a prvcích metody Grunnlaget.

Tosarka

Dobrovského 16, Praha 7, +420 733 364 745, malyvelkystrom@email.cz, www.malyvelkystrom.com

Malý Velký strom je soukromá školka stavící na principech waldorfské pedagogiky s individuálním přístupem ke každému dítěti. Výuka probíhá od pondělí do pátku 8:00-17:00 v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Školka je určena pro děti mezi 3 – 6 lety s kapacitou 18 dětí. O děti se starají 3 pedagogové.

blízko ulice Pod Havránkou – kastr.č. 1253/7, 171 00, Praha 7 (jedná se o zahrádkářskou kolonii, kde není přesná adresa), klubhavranek.cz

Lesní klub Havránek je alternativou klasického předškolního vzdělávání a je certifikován u ALMŠ. Děti tráví většinu dne venku v přírodě –  jak už napovídá jeden z hlavních principů lesních mateřských škol: „venku za každého počasí“.  Učí se ve větší míře neformálně a je pro ně vytvořen bezpečný prostor pro svobodnou hru. Naši průvodci se snaží vést děti k lásce k sobě samému, k druhým lidem i planetě Zemi. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou návštěvy divadel, muzeí, zapojování se do nejrůznějších ekologických projektů a podílení se na místních kulturních akcích. Provoz klubu je od pondělí do pátku, vždy od 8.30 do 16 hodin. Děti mohou klub navštěvovat dva až pět dní v týdnu. Lesní klub Havránek mimo svou hlavní činnost pořádá pravidelně přednášky a příměstské tábory.


Nízkoprahové a komunitní kluby

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7, www.praha.ymca.cz/node/16

Nízkoprahový klub Dixie poskytuje služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let na Praze 7. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Pomáháme řešit mezilidské vztahy a učíme děti, jak je zvládat. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti, osobním rozvojem dětí. Nabízíme a podporujeme zdravé, bezpečné a aktivní způsoby trávení volného času. Služby poskytujeme ambulantní i terénní formou.

Janovského 1349/24, 170 00 Praha 7, www.rcletna.cz

Program rodinného centra Letná je pestrý, nabízí například hernu, různé druhy jógy pro dospělé i s možností hlídání dětí, kurzy AJ, předporodní kurz, výuku říkadel a písniček pro děti, výtvarnou dílnu pro děti a další.

Jana Zajíce 929/10, 1700 Praha 7, www.kreslirna.cz

Nabízíme výtvarné kurzy pro děti i dospělé v těsné blízkosti parku Stromovka vedené lektory s uměleckým a pedagogickým vzděláním. Najdete nás v přízemí rohové budovy s velkými výlohami do dvou ulic, kde lze přímo nahlédnout do průběhu lekce.

Obec křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7, www.setkavani.cz

Včelička
Dopolední program pro děti od 3 let, bez rodičů. Kapacita na školní rok 2022/2023 je naplněná. Informace na webových stránkách nebo u Mileny Štrosové, tel. 607 641 513.

Klubíčko
Program pro rodiče s dětmi od narození do 4 let inspirovaný waldorfskou pedagogikou. Koná se každý pátek od 9.30 do 13.00. Zazpíváme si, něco vyrobíme, zahrajeme si krátkou pohádku a společně poobědváme. Více informací na webových stránkách nebo u Táni Švehlové, tel. 734 445 137. 

Oba programy probíhají v Obci křesťanů, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7.

Ortenovo nám. 37/1505, 170 00 Praha 7, www.rodinnyklub.online

Naše programy obsahují nejen pohybové a sportovní vyžití, ale i výtvarnou, hudební a dramatickou výchovu pro děti všech věkových kategorií a jsou zaměřeny na přípravu dětí na vstup do mateřské školy a na předškolní přípravu. Všechny tyto aktivity probíhají převážně v dopoledních hodinách. 

 

Našli jste nějakou nepřesnost? Kontaktujte prosím oddělení komunikace. Děkujeme za spolupráci.