archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 a 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00. Pokud se nebudete v době voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, můžete požádat o vydání voličského průkazu, s nímž lze volit kdekoli v ČR nebo v zahraničí. O voličský průkaz si můžete požádat osobně, nebo písemně. 

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu u odboru správních agend ÚMČ Praha 7, U Průhonu 11, a také v informačním centru, Milady Horákové 2. Voličský průkaz vám bude vystaven na počkání po předložení dokladu totožnosti. Osobně lze žádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 25. ledna 2023 do 16.00.

Písemně lze o vydání voličského průkazu požádat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku), nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být doručena do 20. ledna 2023 do 16.00. 

 

Úřední hodiny: U Průhonu 11 

pondělí 16. 1. 8–12, 13–18
úterý 17. 1.  8–12, 13–15
středa 18. 1. 8–12, 13–18
čtvrtek 19. 1.  8–12, 13–15
pátek 20. 1. 8–12, 13–14
pondělí 23. 1. 8–12, 13–18
úterý 24. 1. 8–12, 13–15
středa 25. 1. 8–12, 13–16, (konec zákonné lhůty, po této lhůtě již nelze voličský průkaz vydat)                                                                                        

Voličský průkaz lze vyřídit i v informačním centru Milady Horákové 2 v úředních hodinách.

pracoviště IC Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–15.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–18.00
pátek
7.30–12.00
13.00–14.00


Další informace naleznete zde.