archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, a to v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod., v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hod. Na území městské části Praha 7 se budou konat volby do Zastupitelstva MČ Praha 7 a Zastupitelstva hlavního města Prahy. Volby do Senátu Parlamentu ČR se na území MČ Praha 7 v tomto termínu nekonají. Pro volby do zastupitelstev obcí je městská část Praha 7 členěna do 36 volebních okrsků.

Příslušnost do volebního okrsku a navigaci do volebních místností snadno vyhledáte zadáním své adresy do interaktivní mapy.

Oddělení přestupků odboru správních agend ÚMČ Praha 7, které odpovídá za organizačně technické zabezpečení voleb, registruje kandidátní listiny, vede stálý seznam voličů a jeho dodatek atd., sídlí v detašovaném pracovišti v Praze 7, U Průhonu 11 (roh ulic Komunardů a U Průhonu).

            

Informace pro voliče – voličské průkazy, zápis v seznamu voličů v zahraničí

Při volbách do zastupitelstev obcí  nelze volit na  voličský průkaz, proto se voličské průkazy nevydávají. Stejně tak v těchto volbách nelze volit na zastupitelských úřadech v zahraničí. Každý volič může volit pouze tam, kde je zapsán do stálého seznamu voličů, případně do dodatku stálého seznamu (pro voliče z členských států EU) tj. v místě svého trvalého bydliště.

Občanům, kteří jsou zapsáni např. z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí v seznamu voličů na zastupitelském úřadě, doporučujeme, aby pro případ, že budou v době konání komunálních voleb v místě svého trvalého bydliště v ČR, požádali ZÚ o vyškrtnutí a s originálem potvrzení  ZÚ se dostavili na odbor správních agend – detašované pracoviště U Průhonu 11 (event. ve dny voleb  předložili uvedené potvrzení přímo ve  volební místnosti). Po dobu zápisu v seznamu voličů v zahraničí jsou totiž ze stálého seznamu vedeného v místě trvalého bydliště vyškrtnuti a neměli by tak možnost volit.

 

Výzva volebním stranám, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována

a které v souladu s ust. § 17 odst. 2 č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů mohou delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.

Lhůta pro doručení seznamu delegátů a náhradníků je do 5. září 2018 do 16.00 hod.

Seznam delegátů a náhradníků musí obsahovat předepsané náležitosti, tj. jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu delegáta, podpis a kontakt zmocněnce politické strany, politického hnutí, sdružení nezávislých kandidátů  nebo koalice. Doporučujeme uvést i e-mailový a telefonní kontakt na delegáty a doručovací adresu, je-li odlišná od místa trvalého bydliště.

První zasedání okrskových volebních komisí je naplánováno na 13. září od 15.30 hod. v ZŠ TGM Ortenovo nám. 34. Je třeba počítat s trváním schůze cca do 19,00 hod. vzhledem k obsáhlosti problematiky voleb do zastupitelstev obcí a podrobného školení ČSÚ k metodice sčítání. Účast na schůzi je pro všechny delegáty povinná.

Prosíme, abyste tuto skutečnost zohlednili při výběru členů komisí, současně je třeba zájemce upozornit i na poměrně složité sčítání a časovou náročnost zjišťování výsledků.

 

 

Informace o registraci kandidátních listin

Pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 7 konané ve dnech 5. a 6. října 2018 byly zaregistrovány kandidátní listiny těchto volebních stran:

 

1.      ANO  2011 – politické hnutí

2.      Piráti a Zelení Praha 7 – sdružení politických stran České pirátské strany a Strany zelených a nezávislých  kandidátů

3.      Komunistická strana Čech a Moravy – politická strana

4.      Občanská demokratická strana ve spolupráci se Stranou svobodných občanů a se Stranou soukromníků České republiky – koalice politických stran

5.      TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 7 – koalice politické strany a politického hnutí

6.      PRAHA 7 SOBĚ – sdružení nezávislých kandidátů

7.      STAROSTOVÉ PRO PRAHU a SNK Evropští demokraté – koalice politické strany SNK Evropští demokraté a hnutí Pro Prahu

8.      Česká strana sociálně demokratická, politická strana

 

Zaregistrované volební strany jsou uvedeny v pořadí, které vylosoval registrační úřad, v tomto pořadí budou uvedeny na hlasovacím lístku.      


Přehled volebních okrsků naleznete zde.
Telefonní spojení do volebních místností zde.