archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Více informací k volbám naleznete pod tímto odkazem

Rozšíření úředních hodin – informace pro voliče

Vzhledem k tomu, že v neděli 14. dubna 2019 v 16 hodin končí zákonná lhůta, v níž si voliči – občané ČR mohou v případě pochybností ověřit, zda jsou zapsáni v seznamu voličů do Evropského parlamentu a občané jiných členských států EU mohou požádat o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu nebo o zápis do seznamu voličů pro volby do EU, rozšiřuje odbor správních agend úřední hodiny pracoviště Praha 7, U Průhonu 11 – v sobotu 13. a v neděli 14. dubna od 8 do 16 hodin

Ověřit zápis v seznamu voličů nebo o něj požádat lze osobně s průkazem totožnosti. 

Zákon o volbách do Evropského parlamentu neumožňuje dopsat voliče do seznamu voličů po 14. 4. 2019 ani ve dnech voleb ve volební místnosti. Nebude-li volič zapsán v seznamu voličů, nebude mít možnost volit.