V České republice se volí do celostátního zastupitelského orgánu – Parlamentu – a do zastupitelstev územních samosprávných celků, tedy obcí a krajů. Parlament ČR má dvě komory (Poslaneckou sněmovnu a Senát), přičemž volební systémy do těchto komor se liší. Do Poslanecké sněmovny se volí systémem poměrným, kdežto do Senátu systémem většinovým. Zcela specifickým typem voleb jsou volby do Evropského parlamentu, které se konají v každém z členských států Evropské unie. Volby probíhají na základě příslušných zákonů a vyhlášek (zvláštní zákon a vyhláška existuje ke každému typu voleb). Od roku 2013 se volí přímou volbou také prezident České republiky. 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Více informací k volbám naleznete níže. 


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Chramostová Zuzana, JUDr.

vedoucí odboru
dveře č. U Průhonu 11
gsm. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz
dveře U Průhonu 11