Rada MČ Praha 7 schválila na svém dnešním mimořádném jednání podání ústavní stížnosti proti usnesení Vlády ČR č. 122/2020 Sb. ze dne 23. 3. 2020. Toto rozhodnutí vlády omezuje okruh bodů, o kterých mohou zastupitelstva v nouzovém stavu jednat. Podle sedmé městské části se jedná o nepřiměřený zásah do ústavně garantovaného práva na samosprávu, který za předpokladu, že je občanům umožněna vzdálená účast na diskuzi k projednávaným bodům, nemá žádné opodstatnění.

Online přenos zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 můžete sledovat ZDE.

„Vláda vydává nouzová opatření, která souvisí se šířením nemoci COVID-19. Některá opatření dávají smysl, některá menší a některá jsou nezdůvodnitelně škodlivá. V pondělí 6. 4. u nás proběhne zasedání zastupitelstva, které se uskuteční vzdáleně formou videokonference. Veřejnosti vše zprostředkujeme online přenosem, občané budou mít zároveň možnost vyjádřit se k projednávaným bodům prostřednictvím SMS, které do diskuze zařadíme. Pokud občanům umožníme uplatnit právo vyjádřit svá stanoviska, neexistuje žádný důvod pro to, aby vláda omezovala, o čem smí a nesmí zastupitelstva jednat. Takové rozhodnutí je v rozporu s ústavou,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

 Usnesením vlády České republiky č. 122/2020 Sb. ze dne 23. 3. 2020 bylo územním samosprávným celkům uloženo konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám.

„Dodržujeme veškerá opatření proti šíření koronaviru a dáváme občanům možnost na dálku se účastnit diskuze o projednávaných bodech. Nedává smysl, proč by zastupitelstvo nemohlo projednat záležitosti, které chce či potřebuje. Bezdůvodné omezení ústavně garantovaného práva místních samospráv považujeme za velmi nebezpečný precedens. Chceme, aby se tím zabýval Ústavní soud a jednou provždy nastavil mantinely, co si vláda i v době nouzového stavu může dovolit,“ doplnil Jan Čižinský.

Podání ústavní stížnosti bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7, které se uskuteční v pondělí 6. dubna od 17:00 hodin. 

Program a informace k zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.