archivní článek, informace již nemusí být aktuální

2. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 6. dubna 2020 od 17:00 hodin.

Toto zastupitelstvo proběhne mimořádně prostřednictvím vzdáleného přístupu v souladu s opatřeními Vlády ČR v době stavu nouze a stanoviskem MV ČR ke konání zastupitelstev obcí. Organizace jednání ZMČ proběhne v místnosti 7.09 v budově Úřadu MČ Praha 7.

Přítomnost veřejnosti není na základě nařízení Vlády ČR možná. Zasedání zastupitelstva bude přenášeno on-line a pro veřejnost bude k dispozici přenos na kanále YouTube ZDE. V průběhu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se mohou občané zúčastnit diskuse k projednávaným bodům zasláním SMS zprávy na telefonní číslo: 770 101 951. Prosíme o zasílání příspěvku do diskuze vždy v čase projednávání konkrétního bodu, k němuž se chcete vyjádřit. 

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 2. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH na provedení rozpočtového opatření – posílení Humanitního fondu v souvislosti s COVID-19 (např. přímá podpora občanům)Tento bod bude v upraveném programu na zasedání  ZMČ P7 nahrazen body 6 a 7

4.  NÁVRH na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v březnu 2020 – č. 1530

5.  INFORMACE o stanovisku MČ Praha 7 k realizaci akcí/projektů/činností podpořených v rámci programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 a čerpání poskytnutých dotací – č. 1535

6. NÁVRH na zmocnění Rady městské části Praha 7 ke schvalování mimořádných přídělů do Humanitního fondu MČ Praha 7 v rozpočtovém roce 2020 a to do maximálního objemu finančních prostředků 5 000 000,- Kč (rozpočtově 5 000,0 tis. Kč) – č. 1536

7. NÁVRH Pravidel hospodaření s účelovými fondy – Pravidel hospodaření Humanitního fondu – č. 1537

8. NÁVRH na podání ústavní stížnosti proti usnesení vlády České republiky č. 122/2020 Sb. ze dne 23.03.2020, o přijetí krizového opatření, a udělení plné moci Mgr. Ludvíku Novotnému, advokátovi ČAK č. 14775 – č. 1538

9.  Závěr 

 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

 

Materiály k 2. řádnému zasedání Z MČ Praha 7