archivní článek, informace již nemusí být aktuální

„Básně z dálnice“ jsou sestavené z reklamních sloganů z billboardů, které sesbírala Jolana Havelková při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let. Výstava se koná v rámci programu Umění pro město a je společným projektem Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) s podporou hl. m. Prahy.

Výstava zachycuje proměnu jazyka copywriterů, kteří píšou slogany pro billboardy, v období ohraničeném dvěma významnými společenskými zvraty: finanční krizí v letech 2008 – 2009 a současnou pandemií covid-19. Je výběrem z obsáhlejší sbírky textů, které si Jolana Havelková, autorka výstavy, zaznamenávala při cestách Českou republikou od roku 2008.

Obvyklým cílem textů na billboardech je změna vlastního života – pobízejí k uskutečnění snů, motivují ke koupi či ochraně majetku. V současné době se ovšem styl některých sloganů mění a směřuje k opatrnosti a záchraně životů. Vytržená sdělení se bez vizuálního podkladu a předmětu reklamy stávají asociativní hrou se slovy, v kontextu doby trefnou glosou aktuálního dění,“ popisuje koncepci výstavy „Básně z dálnice“ její kurátorka Tereza Nováková.

V sociokulturních a historických souvislostech se univerzální pravda sloganů může jevit jako pouhý výkřik na pomezí kýče a psychologické útěchy. Bez kontextuálního propojení s původním obsahem reklamních ploch nabývají tato sdělení nový potenciál. Absencí předmětu reklamy se tato přivlastněná hesla stávají asociativní hrou se slovy. Poskytují téměř bezbřehý prostor pro imaginaci a vybízejí k zamyšlení nad obsahem a smyslem textů, které nás léta obklopují. Slogany tvoří vizuální i obsahovou stránku plátna. Větší část mé sbírky básní se tak vrací na svá původně určená místa ve veřejném prostoru, na ‚reklamní‘ plochy. Motivační potenciál tištěných sloganů, který skýtá možnost oslovit kolemjdoucí, je akcentován ústředními barevnými hesly společně se zvýrazněnými sděleními, která rastrují samotnou plochu billboardu,“ doplňuje Jolana Havelková.

Vizuální podoba Básní z dálnice se stala podkladem pro rétorickou performanci. Jolana Havelková pro tuto příležitost přizvala herce Tomáše Jeřábka a Davida Dvořáka. Dynamickým propojením hesel a kladením důrazu na jednotlivé reference vzniklo sedm nahrávek Básní z dálnice. Záplava motivačních, konformních či absurdních sloganů se proměnila v etudy v podobě mluveného slova s prvky humoru a parodie. Básně z dálnice jsou přístupné prostřednictvím QR kódu v Galerii Vltavská i na webových stránkách projektu www.basnezdalnice.cz.