archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V ulici Kostelní před Národním technickým a zemědělských muzeem jsou realizovány úpravy s cílem zvýšení bezpečnosti chodců před vstupem do Letenských sadů. Zaměřeny jsou na zabezpečení přechodu pro chodce před frekventovanou cestou do sadů u Letenského zámečku a další pěší vazby v této lokalitě.

Prostřednictvím úprav vodorovného dopravního značení a instalace žulových kostek došlo k prodloužení středového ostrůvku v jižní části ul. Kostelní a předělení jednoho z nejdelších a nejméně chráněných přechodů v Praze 7 před frekventovaným vstupem do Letenských sadů. Před realizací tohoto opatření byl průjezdový oblouk před přechodem velmi široký, a proto sváděl k rychlejší jízdě především směrem od muzeí. Proto zde došlo k zabezpečení úseku tak, aby auta jela pomaleji, zkrácení přechodu pro chodce a doplnění vodící linie pro nevidomé. Další úpravy zajistí přilehlý chodník proti nevhodnému parkování vozidel a poskytnou chodcům bezpečné rozhledové vzdálenosti při přecházení.

Zvýšena je také bezpečnost pohybu návštěvníků Letenských sadů ve vstupu u tenisových kurtů, kde došlo k posunutí zákazu vjezdu motorových vozidel a prodloužení stezky pro chodce a cyklisty.

Do budoucna se počítá s ukončením provozu komerčního parkoviště v předprostoru muzeí, čímž dojde k navýšení parkovacích míst v dané lokalitě zařazených do zóny placeného stání. 

Úpravy realizuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, jedná se o dočasná nízkonákladová řešení, celý prostor do budoucna čekají rozsáhlé změny v rámci projektu Letenský muzejní distrikt, o kterém se více dočtete ZDE.

 

Pro zvýšení bezpečnosti přecházejících jsou využity žulové kostky, které se již dnes běžně používají na různých místech v centru Prahy. 

 

Tyto zabezpečovací prvky byly zvoleny z důvodů, že jsou estetičtější a méně rušivé než častější betonové city bloky (viz níže).