archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Technická správa komunikací dokončila bezpečnostní značení u jedné z posledních křižovatek v rámci dlouhodobého projektu úprav parkování u přechodů pro chodce. Ty mají na Sedmičce přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců. Na křižovatce ulic Heřmanova a Františka Křížka se kvůli otevření nedalekého nákupního Centra Stromovka frekvence průjezdu automobilů navýšila a zaparkovaná vozidla v těsné blízkosti přechodů bránila pěším ve výhledu. Na základě realizovaných úprav dojde ke zvýšení odstupu vozidel na bezpečnou vzdálenost.