archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Technická správa komunikací dokončuje úpravu parkování v Praze 7. Změnou vyznačení dojde ke zvýšení bezpečnosti v okolí nepřehledných přechodů a křižovatek.

K úpravám dochází na základě podnětu Policie ČR, která na území Prahy 7 vytipovala nebezpečné přechody a křižovatky. Vybraná místa byla konzultována také s Městskou policií Prahy 7, která prostřednictvím okrskových strážníků průběžně dostává od občanů upozornění na nepřehledné přechody. Na základě realizovaných úprav dojde ke zvýšení odstupu vozidel na bezpečnou vzdálenost.

Opatření budou realizována v nutných případech na nejméně přehledných místech v průběhu následujících týdnů. Povedou ke zvýšení rozhledové vzdálenosti nezbytné k bezpečnému přecházení vozovky a přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy především pak s ohledem na děti, seniory a hůře pohyblivé osoby.

I přes zvyšování odstupu od přechodů a křižovatek na bezpečnou vzdálenost se městské části daří navyšovat celkový počet parkovacích míst v ulicích. V průběhu minulého volebního období se podařilo rozšířit parkovací kapacity o zhruba 285 míst.

Pohled chodce:

 

Pohled řidiče: