archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Upozorňujeme občany na částečné omezení automobilové dopravy z důvodu údržby mostu přes železniční trať v ulici Železničářů, ke kterému dojde o víkendu 24. a 25. 11.

Most přes trať v ulici Železničářů bude po dobu údržby částečně uzavřen ve dvou etapách – 24. 11., 6:00 – 20:00 a 25. 11., 6:00 – 16:00.

V 1. etapě dojde na mostě k záboru jízdního pruhu ve směru do centra (směr z ul. Jankovcova do ul. Bubenská). Ve 2. etapě bude uzavřen jízdní pruh ve směru z centra. Provoz ve směru do centra bude veden v obou etapách ul. Železničářů. Provoz ve směru z centra bude veden po objízdné trase (Bubenská, Partizánská, Plynární, Veletržní, Dukelských hrdinů).