archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Vláda ČR přijala usnesení č. 555, kterým vzala na vědomí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, jímž je od 25. 5. 2020 navýšena povolená účast na svatbách na 300 osob.

S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se

II.  omezuje                           

účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:

  • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,
  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
  • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek