Vláda ČR přijala usnesení č. 555, kterým vzala na vědomí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, jímž je od 25. 5. 2020 navýšena povolená účast na svatbách na 300 osob.

S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se

II.  omezuje                           

účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:

  • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,
  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
  • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek