archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v ČR. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky. Koledníky budeme v ulicích potkávat až do 16. ledna, darovat lze i online.

Jak přispět na Tříkrálovou sbírku?

  • navštíví vás nebo potkáte Tři krále a přispějetete do kasičky s logem Charity Česká republika
  • přispět můžete do statických kasiček, které naleznete na úřadech, v kostelech či obchodech
  • můžete darovat prostřednictvím Online koledy
  • můžete zaslat dárcovskou SMS
  • poslat bezhotovostní dar složenkou nebo převodem na sbírkový účet

Kompletní informace na webu trikralovasbirka.cz.