Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

Cílem rychlých úprav v prostoru před jižní branou zahrady Zámku Troja je obnovit historickou vazbu mezi zámkem a Pražským hradem a zlepšit veřejný prostor pro návštěvníky i uživatele nábřežní cyklostezky (pěší, bruslaři, cyklisté…) několika drobnými zásahy. Jedná se o minimální redukci parkovacích kapacit před zámkem (o 10–30 parkovacích stání), využití dočasného mobiliáře (pražské židle a stolky, kamenné krychle, výstavní panely atd.), rozvinutí „červeného koberce“ barvou od hlavní brány směrem k řece, realizaci dočasných dřevěných schodů zpřístupňujících spodní partii břehu (pro klidné posezení u vody), umístění 1–2 výtvarných objektů a výstavních panelů (informujících o projektech i lokalitě).

Reprezentativní a významný veřejný prostor před Zámkem Troja dnes slouží jako parkoviště pro zoologickou zahradu. Zámek, který byl postaven v úzké vazbě na řeku a kompozičně pootočen směrem na Hradčany, je od řeky odříznutý několika bariérami: parkoviště, svodidla, cyklostezka a příkrý nepřístupný svah k řece. V rámci snahy o obnovení této vazby a využití tohoto cenného prostoru veřejností vznikly tři varianty návrhu rychlých úprav.

První varianta počítá s minimální redukcí (12) parkovacích stání a oddělením provozu parkoviště a cyklostezky od klidové části předprostoru. Stávající svodidla jsou nahrazena žulovými kostkami. Dále využívá pocitového propojení s břehem Vltavy ve formě barevného pásu a dřevěných schodů, mobiliáře a výstavních panelů.

Druhá varianta nabízí další prostor pro možnost posezení a instalaci umění ve veřejném prostoru a zároveň dále redukuje počet parkovacích míst (o 21).

Varianta třetí navíc přidává k cyklostezce pěší pás a vytváří nové pěší spojení ul. U Trojského zámku s nábřežím (Povltavská). Prostor parkoviště a klidové části před jižní branou zahrady tak ustupuje a dochází k další redukci parkovacích míst (o 32).