Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Iniciační opatření jsou projekty realizovatelné v krátkém časovém období bez vysokých investičních nákladů a dlouhých správních řízení. Tato opatření vedou k citelnému zlepšení současného stavu. Na ostrově bylo odstraněno několik deponií (skládek) a zahájena péče o první zanedbané části ostrova.

Odbor hospodaření s majetkem MHMP zajistil výkup některých pozemků na Císařském ostrově a odbor investiční MHMP zahájil přípravu projektu vyčištění a péče o tyto pozemky. Tímto projektem se otevře možnost obejít ostrov kolem jeho východní části (jako první fáze okružní trasy).

V gesci náměstka primátora Petra Hlubučka a ve spolupráci INV MHMP a Lesů hl. m. Prahy byla odstraněna deponie a zahájena péče o budoucí pobytovou louku na okružní trase kolem ostrova – západní část.

Státní podnik Povodí Vltavy nechal odstranit deponie na východní části ostrova. Tato oblast bude upravena samostatně, nebo v rámci dlouhodobého projektu revitalizace řeky „Divoká Vltava“.

(před)


(dnes)


(vize)(před)


(dnes)


(vize)


neodstraněná deponie