Novelou exekučního řádu (zákon č. 286/2021 Sb.) se zavedlo tzv. Milostivé léto, které umožňuje částečné odpuštění některých dluhů. Novinka dopadá na situace, kdy oprávněným v exekučním řízení (věřitelem) je  stát, jeho úřady, krajská či obecní samospráva nebo společnost s majetkovou účastí státu či územní samosprávy, ale třeba i zdravotní pojišťovny.

V takovém případě, pokud povinný (dlužník) uhradí do třech měsíců od účinnosti novely (tedy v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022) jistinu dluhu a paušální náhradu nákladů ve výši 750,- Kč plus DPH (tedy celkem 908,-Kč), exekutor by měl řízení zastavit. Povinný  se zaplacením jistiny dluhu a zmíněné částky na náklady exekučního řízení zbaví povinnosti uhradit příslušenství dluhu (úroky z prodlení, penále apod.), které mohou být často mnohem vyšší než samotný původní dluh.

Výše uvedené se logicky může týkat i dlužníků Městské části Praha 7, kteří by mohli docílit uhrazením jistiny osvobození od placení veškerého příslušenství.

Pokud se vás Milostivé léto může týkat, obraťte se přímo na příslušeného exekutora s dotazem na výši jistiny. Případně s obecnými dotazy je možno se obrátit na helplinku organizace Člověk v tísni na čísle 770 600 800 nebo, zejména u dlužníků Městské části Praha 7, na právní odbor úřadu.