Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021
č. 0003/16

Ze dne 04.01.2016


Rada městské části Praha 7

 

 1. Bere na vědomí 
  1. Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2016.
    
  2. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 7 pro období 2016 – 2021 dle přílohy č. 3 usnesení.
 2.  Konstatuje  
  1. že rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2016 je navrhován s objemem příjmů ve výši 225 612 tis.Kč a s objemem výdajů ve výši 440 365,9 tis.Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 214 753,9 tis.Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 – Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (tabulky návrhu rozpočtu – ukazatele rozpočtu).

 3.  Souhlasí  
  1. s návrhem rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2016 a to dle přílohy č. 2 usnesení, který je navrhován s objemem příjmů ve výši 225 612 tis.Kč a s objemem výdajů ve výši 440 365,9 tis.Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 214 753,9 tis.Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 – Financování (úspory z hospodaření minulých let). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu.
  2. s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 7 pro období 2016 – 2021 
  3. návrhem usnesení Z MČ Praha 7 ke schválení rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro ro 2016 a rozpočtového výhledu pro období 2016 – 2021.
 4.  Ukládá 
  1. Určen: ZAS STA Pavel Vyhnánek, M.A
   1.1 Úkol: Prostřednictvím OFI realizovat zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2016 na úřední desce ÚMČ Praha 7. 
   1.2 Termín: 4.1.2016 
  2. Určen: ZAS STA Pavel Vyhnánek, M.A
   2.1 Úkol: Předložit k projednání na Z MČ Praha 7 návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ praha 7 pro rok 2016 a rozpočtového výhledu pro období 2016 – 2021.
   2.2. Termín: 18.1.2016

 


Přílohy: