Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 – hlavní činnost
č. 0188/15

Ze dne 06.03.2015


Rada MČ P7 po projednání

 1. Bere na vědomí
  1. Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 – hlavní činnost
 2.  Souhlasí
  1. s návrhem rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015, s objemem příjmů 231 059 tis. Kč, s objemem výdajů 328 518,4 tis.Kč, s plánovaným rozdílem ve výši 97 459,4 tis. Kč, který je kryt tř. 8 – Financování – úspory z hospodaření
   minulých let dle přílohy č. 3

  2. s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 7 do roku 2020 viz príloha 10

 3.  Ukládá
  1. Určen: VED OFI Pelka Petr Ing.
   1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 – hlavní činnost ke zveřejnění na úřední desce (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů);
   1.2 Termín: 06.03.2015
    
  2. Určen: ZAS STA Vyhnánek Pavel M.A.
   2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 – hlavní činnost k projednání na březnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7
   2.2 Termín: 11.03.2015

starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM


Přílohy: