Název projektu:          Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7
Reg. č. projektu:         CZ.03.02.01/00/22_007/0000919
Realizace projektu:    01.03.2023 – 31.12.2025
Rozpočet projektu:     22. mil. Kč (spolufinancováno Evropskou unií/ Operační program Zaměstnanost plus)

V létě roku 2022 se rozhodla městská část Praha 7 podat žádost o podporu projektu do výzvy č. 007 Podpora sociálního bydlení z Operačního programu Zaměstnanost plus. Chtěla tak navázat na předchozí úspěšný projekt „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 7 “, realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Oba projekty spojuje snaha o komplexní řešení problematiky sociálního bydlení a s tím související bytové politiky v území Prahy 7.

 

CÍLEM PROJEKTU JE

  • podpora sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených v území Prahy 7
  • přímá podpora osob v podobě zabydlování do dostupných bytů při případném využití sociální práce a dalších služeb
  • celkové zefektivnění systému sociálního bydlení v území prostřednictvím integrovaného řešení bytové nouze


CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

  • osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení
  • osoby soc. vyloučené nebo soc. vyloučením ohrožené
  • poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • veřejnost