Název projektu: „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ – SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7“

REG. Č.: CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000718

Zahájení projektu: 1. listopadu 2016

Ukončení projektu: 31. října 2017


Místní akční plán (MAP) přinese:

  1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  2.  Sdílené porozumění a cíle, orientaci na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
  3.  Podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka.
  4.  Dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/žáka v inkluzivní škole.
  5. Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a zlepšení spolupráce s rodiči.

Strategický rámec MAP do roku 2023

Organizační struktura MAP

 

Projekt: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ – SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718

 

Seznam členů Řídícího výboru MAP na Praze 7

POZICE ÚČASTNÍKA JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA ORGANIZACE
ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH ZŘIZOVATELŮ
Předseda ŘV Mgr. Jan Čižinský Městská část Praha 7 (MČP7)
Místopředseda ŘV Ing. Tomáš Bryknar Městská část Praha Troja (MČP Troja)
VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7
Členka ŘV Ing. Dita Výborová MČP7, Odbor školství
Členka ŘV Kateřina Laskovská MČP7, Oddělení integrace cizinců a menšin
DALŠÍ ZÁSTUPCI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7
Člen ŘV Tomáš Taich MČP7, Oddělení integrace cizinců a menšin
ZÁSTUPCE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU (KAP)
bude jmenován
ZÁSTUPCE GARANTA MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ (MAP) IPS
Člen ŘV Bc. Ivo Kulhánek NIDV, zástupce IPs
REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU MAP (ADMINISTRATIVNÍ I ODBORNÝ)
Členka ŘV Bc. Soňa Hradecká MČP7, Projektový manažer přípravy MAP
Členka ŘV Barbora Ernestová MČP7, Administrativní projektový manažer
Členka ŘV PhDr. Simona Weidnerová MČP7, Expert pro strategické plánování, Expert na vzdělávání
Členka ŘV Bc. Hana Kotounová MČP7, Odborný garant Rozvoj sociálních a občanských kompetencí, Odborný garant Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření
Členka ŘV Radka Paulíčková MČP7, Odborný garant Rozvoj digitálních kompetencí
Členka ŘV Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. MČP7, Odborný garant Aktivity mimo OP VVV, IROP a OP PPR, Odborný garant Investice do rozvoje kapacit ZŠ
Člen ŘV PhDr. Antonín Mezera Odborný garant Kariérové poradenství v ZŠ
ZÁSTUPCI MŠ A ZŠ
ZŘIZOVATEL – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
Členka ŘV Mgr. Michaela Eklová Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
Členka ŘV Hana Hamšíková Mateřská škola Kostelní
Členka ŘV PhDr. Lenka Váchová  Mateřská škola Letohradská
Členka ŘV Šárka Novotná Mateřská škola Nad Štolou
Členka ŘV Aneta Drvotová, DiS. Mateřská škola U Uranie (pracoviště MŠ Ortenovo náměstí)
Členka ŘV Jitka Dědinová Mateřská škola U Uranie
Členka ŘV Mgr. Miroslava Müllerová Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
Člen ŘV Mgr. Bohumil Kettner Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
Člen ŘV Mgr. Tomáš Komrska Základní škola Korunovační
Členka ŘV Mgr. Radomíra Václavíková Základní škola Korunovační
Člen ŘV Mgr. František Rada Základní škola Strossmayerovo náměstí
Člen ŘV Mgr. Martin Provazník Základní škola Strossmayerovo náměstí
Členka ŘV Mgr. Jarmila Macečková Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků
Členka ŘV Mgr. Monika Nezbedová Základní škola a Mateřská škola Tusarova
Členka ŘV Ing., Bc. Monika Hodaňová Základní škola T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí
ZŘIZOVATEL – ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Členka ŘV Mgr. Pavlína Radová Bratrská škola – církevní základní škola
Členka ŘV Mgr. Kateřina Kracíková Bratrská škola – církevní základní škola
ZŘIZOVATEL – ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ
Členka ŘV Mgr. Monika Vagenknechtová Katolická mateřská škola sv. Klimenta
ZŘIZOVATEL – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – TROJA
Členka ŘV Bc. Vladimíra Barešová Mateřská škola Nad Kazankou
Členka ŘV Mgr. Kateřina Tůmová Základní škola Trojská
ZŘIZOVATEL – PRIVÁTNÍ SEKTOR 
bude jmenován Mateřská škola Klárka, s.r.o.
ZÁSTUPCI UMĚLECKÝCH ŠKOL
Členka ŘV PhDr. Jana Mazánková Základní umělecká škola Šimáčkova
ZÁSTUPCI VYSOKÝCH ŠKOL A VÝZKUMU 
bude jmenován Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
ZÁSTUPCI RODIČŮ DĚTÍ A ŽÁKŮ
Členka ŘV Hana Chalušová Fórum rodičů, z.s.
ZÁSTUPCI NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Členka ŘV Mgr. Hana Šišková Spolek Korunka
Členka ŘV Aneta Horká Člověk v tísni
Člen ŘV Mgr. Jiří Svoboda DDM Praha 7
Člen ŘV Mgr. Jiří Horák YMCA Praha
ZÁSTUPCI ODBORNÉ VEŘEJNOSTI
Členka ŘV Barbora Pikalová zástupce odborné veřejnosti
Členka ŘV Mgr. Zdeňka Jiroušková zástupce odborné veřejnosti
ZÁSTUPCI ŠKOLSKÉ RADY
ZŘIZOVATEL – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
Členka ŘV Lucie Nyklová, DiS. Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
Členka ŘV Mgr. Radomíra Václavíková Základní škola Korunovační
Členka ŘV Mgr. Hana Šišková Základní škola Korunovační
Členka ŘV Mgr. Klára Cibulková Základní škola T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí
ZŘIZOVATEL – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – TROJA
Členka ŘV Mgr. Kateřina Tůmová Základní škola Trojská
ZÁSTUPCE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
Člen ŘV PhDr. Antonín Mezera Pedagogicko-psychologická poradna, Glowackého, Praha 8 (pro Prahu 7 a 8)

·   

 

    Termíny jednání

1. jednání 8. 12. 2016
od 15.00 hod. v budově Úřadu MČ Praha 7,
v zasedací místnosti č. 227, ve 2. patře 
Zápis Prezentace Pozvánka Informace k projektu Foto
2. jednání 26. 1. 2017
od 15:00 hod v budově ZŠ Strossmayerovo náměstí,
Strossmayerovo náměstí 4, Praha 7  
Zápis Prezentace Pozvánka Foto
3. jednání 23. 2. 2017
Od 15:00 na Novotného lávce 200/5, 110 00 Praha-Staré Město
Učebna č. 319 patro 3., Český Svaz Vědeckotechnických Společností
Zápis Prezentace Pozvánka Metodický návod Foto
4. jednání 23. 3. 2017
Od 15:00 na Novotného lávce 200/5, 110 00 Praha-Staré Město
Učebna č. 319 patro 3., Český Svaz Vědeckotechnických Společností
Zápis Prezentace Pozvánka Informace o povinném předškolním vzdělávání Foto

Pracovní skupiny projektu MAP

1) Pracovní skupina – Předškolní vzdělávání (opatření Předškolní vzdělávání a péče)

2) Pracovní skupina – Základní gramotnost (opatření Čtenářská a matematická gramotnost a Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka)

3) Pracovní skupina – Inkluzivní vzdělávání (opatření Inkluzivní vzdělávání)

4) Pracovní skupina – Rozvoj podnikavosti a iniciativy (opatření Rozvoj podnikavosti a iniciativy a Kariérové poradenství)

5) Pracovní skupina – Polytechnické a ICT vzdělávání (opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí)

6) Pracovní skupina – Občanské kompetence (opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí a Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření)

Členové pracovních skupin projektu MAP

1) Pracovní skupina – Předškolní vzdělávání (opatření Předškolní vzdělávání a péče)

1. Člen pracovní skupiny: Bc. Vladimíra Barešová, MŠ nad Kazankou

2. Člen pracovní skupiny: Mgr. Michaela Eklová, Fakultní MŠ při PedF UK, Na výšinách

3. Člen pracovní skupiny: Mgr. Eva Fejková, ZŠ Strossmayerovo náměstí

4. Člen pracovní skupiny: Jaroslava Hejkalová, MŠ Tusarova

5. Člen pracovní skupiny: Aneta Horká, Člověk v tísni, pobočka Praha

6. Člen pracovní skupiny: Bc. Hana Kotounová, MČ P7 – odborný garant

7. Člen pracovní skupiny: Alice Losenická, MŠ Letohradská

8. Člen pracovní skupiny: Bc. Šárka Maštalířová, MŠ Tusarova

9. Člen pracovní skupiny: Lucie Nyklová, DiS., MŠ PedF UK U Studánky

10. Člen pracovní skupiny: Mgr. Jiří Svoboda, Dům dětí a mládeže, Praha 7

11. Člen pracovní skupiny: Pavla Šandová, MŠ Kostelní

12. Člen pracovní skupiny: Ing. et Bc. Marta Šturcová, MŠ Tusarova

13. Člen pracovní skupiny: Monika Vagenknechtová, Katolická MŠ sv. Klimenta

14. Člen pracovní skupiny: Bc. Anna Vaňková, DiS., Fórum rodičů, z.s.

2) Pracovní skupina – Základní gramotnost (opatření Čtenářská a matematická gramotnost a Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka)

1. Člen pracovní skupiny: Mgr. Eva Fejková, ZŠ Strossmayerovo náměstí

2. Člen pracovní skupiny: Mgr. Nikola Frkalová, MŠ PedF UK U Studánky

3. Člen pracovní skupiny: Ditta Kocourková, MŠ Letohradská

4. Člen pracovní skupiny: Bc. Hana Kotounová, MČ P7 – odborný garant

5. Člen pracovní skupiny: PhDr. Hana Moraová, ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků

6. Člen pracovní skupiny: Ing. Jakub Petr, MČ P7 – odborný garant a zástupce rodičů a zaměstnavatelů

7. Člen pracovní skupiny: Mgr. Iva Schmittová, ZŠ Korunovační

8. Člen pracovní skupiny: Mgr. Ludmila Schullerová, MŠ PedF UK U Studánky

9. Člen pracovní skupiny: Kateřina Šrámková, ZŠ Trojská

10. Člen pracovní skupiny: Tomáš Taich, ÚMČ P7 – práce s cizinci a romskou menšinou, integrace

3) Pracovní skupina – Inkluzivní vzdělávání (opatření Inkluzivní vzdělávání)

1. Člen pracovní skupiny: Eliška Hondlová, ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí

2. Člen pracovní skupiny: Aneta Horká, Člověk v tísni, pobočka Praha

3. Člen pracovní skupiny: Bc. Hana Kotounová, MČ P7 – odborný garant

4. Člen pracovní skupiny: Kateřina Kracíková, Bratrská škola – církevní ZŠ

5. Člen pracovní skupiny: Kateřina Laskovská, ÚMČ P7

6. Člen pracovní skupiny: Bc. Šárka Maštalířová, MŠ Tusarova

7. Člen pracovní skupiny: Mgr. Bc. Zora Malina Matoušů, ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí

8. Člen pracovní skupiny: PhDr. Antonín Mezera, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

9. Člen pracovní skupiny: PaedDr. Marie Nováková, Bratrská škola – církevní ZŠ

10. Člen pracovní skupiny: Mgr. Vilma Ottová, ZŠ Strossmayerovo náměstí

11. Člen pracovní skupiny: Mgr. Božena Palusgová, ZŠ Strossmayerovo náměstí

12. Člen pracovní skupiny: Mgr. Tereza Pánková, ZŠ Korunovační

13. Člen pracovní skupiny: Mgr. Dana Prošková, MŠ a ZŠ Tusarova

14. Člen pracovní skupiny: Božena Průšová, MŠ Letohradská

15. Člen pracovní skupiny: Kateřina Šrámková, ZŠ Trojská

16. Člen pracovní skupiny: Ing. et Bc. Marta Šturcová, MŠ Tusarova

17. Člen pracovní skupiny: Tomáš Taich, ÚMČ P7 – práce s cizinci a romskou menšinou, integrace

18. Člen pracovní skupiny: Mgr. Kateřina Tůmová, ZŠ Trojská

19. Člen pracovní skupiny: Nora Valerová, ZŠ Korunovační

20. Člen pracovní skupiny: Bc. Anna Vaňková, DiS., Fórum rodičů, z.s.

4) Pracovní skupina – Rozvoj podnikavosti a iniciativy (opatření Rozvoj podnikavosti a iniciativy a Kariérové poradenství)

1. Člen pracovní skupiny: Ing. Bc. Monika Hodaňová, ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí

2. Člen pracovní skupiny: Hana Chalušová, Fórum rodičů, z.s.

3. Člen pracovní skupiny: Bc. Hana Kotounová, MČ P7 – odborný garant

4. Člen pracovní skupiny: PhDr. Antonín Mezera, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

5. Člen pracovní skupiny: Pavel Namyslo, ZŠ Strossmayerovo náměstí

6. Člen pracovní skupiny: Mgr. Martin Provazník, ZŠ Strossmayerovo náměstí

7. Člen pracovní skupiny: Mgr. Petr Roupec, MČ P7 – odborný garant a zástupce neziskového sektoru

5) Pracovní skupina – Polytechnické a ICT vzdělávání (opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí)

1. Člen pracovní skupiny: Jitka Dědinová, MŠ UUranie, Na Maninách

2. Člen pracovní skupiny: Bc. Jan Juříček, ZŠ Strossmayerovo náměstí

3. Člen pracovní skupiny: Bc. Hana Kotounová, MČ P7 – odborný garant

4. Člen pracovní skupiny: Ing. Kamil Vavřinec Mareš, ÚMČ P7

5. Člen pracovní skupiny: Radka Paulíčková, MČ P7 – odborný garant

6. Člen pracovní skupiny: Mgr. Petr Roupec, MČ P7 – odborný garant a zástupce neziskového sektoru

7. Člen pracovní skupiny: Pavla Schürová, MŠ Letohradská

6) Pracovní skupina – Občanské kompetence (opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí a Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření)

1. Člen pracovní skupiny: Mgr. Klára Cibulková, ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí

2. Člen pracovní skupiny: Mgr. Eva Fejková, ZŠ Strossmayerovo náměstí

3. Člen pracovní skupiny: Marcela Hesová, Bratrská škola – církevní ZŠ

4. Člen pracovní skupiny: Mgr. Jiří Horák, YMCA, Praha

5. Člen pracovní skupiny: Hana Chalušová, Fórum rodičů, z.s.

6. Člen pracovní skupiny: Bc. Hana Kotounová, MČ P7 – odborný garant

7. Člen pracovní skupiny: Radka Kratochvílová, MŠ Letohradská

8. Člen pracovní skupiny: Kateřina Laskovská, ÚMČ P7

9. Člen pracovní skupiny: Pavel Namyslo, ZŠ Strossmayerovo náměstí

10. Člen pracovní skupiny: Mgr. František Rada, ZŠ Strossmayerovo náměstí

11. Člen pracovní skupiny: Mgr. Jiří Svoboda, Dům dětí a mládeže, Praha 7

12. Člen pracovní skupiny: Tomáš Taich, ÚMČ P7 – práce s cizinci a romskou menšinou, integrace

13. Člen pracovní skupiny: Mgr. Jana Topičová, FZŠ PedF UK U Studánky

14. Člen pracovní skupiny: Monika Vagenknechtová, Katolická MŠ sv. Klimenta

15. Člen pracovní skupiny: Bc. Anna Vaňková, DiS., Fórum rodičů, z.s.

Odborný garant Předškolní vzdělávání a péče: Mgr. et MgA. Gabriela Zelená Sittová

Odborný garant Čtenářská a matematická gramotnost: Ing. Jakub Petr

Odborný garant Inkluzivní vzdělávání: Mgr. Jana Švarcová

Odborný garant Rozvoj podnikavosti a iniciativy: Mgr. Petr Roupec

Odborný garant Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání: Mgr. Petr Roupec

Odborný garant Kariérové poradenství v ZŠ: PhDr. Antonín Mezera

Odborný garant Rozvoj digitálních kompetencí: Radka Paulíčková

Odborný garant Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka: Ing. Jakub Petr

Odborný garant Rozvoj sociálních a občanských kompetencí: Bc. Hana Kotounová

Odborný garant Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření: Bc. Hana Kotounová

Odborný garant Aktivity mimo OP VVV, IROP a OP PPR: Ing. Zuzana Vyoralová

Odborný garant Investice do rozvoje kapacit ZŠ: Ing. Zuzana Vyoralová

 

Realizace projektu

Pozvánka  na 2. zasedání Řídícího výboru projektu MAP

v rámci projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání – správní obvod Praha 7“
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718

Datum konání: čtvrtek 26. 1. 2017
Hodina konání: 15:00 – 17:30 hod
Místo konání: Základní škola Strossmayerovo náměstí
Strossmayerovo náměstí 4, Praha 7
Učebna matematiky ve 3. patře (viz. orientační cedule v budově a informace na recepci školy)

Předpokládaný program:

1. Úvodní slovo starosty Mgr. Jana Čižinského

2. Klíčová aktivita (3) Řízení MAP – aktualizace seznamu zapojených škol, aktivní spolupráce a seznam těch, kteří budou pravidelně informováni

3. Představení Analytické části MAP a vypořádání připomínkového řízení (podaktivita B Dohoda o prioritách)

4. Návrh obsahu a osnova dokumentu Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 a definování vize, principy pro rámcové stanovení priorit, postup a sestavení pracovních skupin a zadání pro jednotlivé pracovní skupiny (podaktivita B Dohoda o prioritách)

5. Workshopy – průběh a činnosti konzultačního procesu Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 a definování vize, rámcové stanovení priorit, postup a sestavení pracovních skupin a zadání pro jednotlivé pracovní skupiny (podaktivita B Dohoda o prioritách)

6. Investiční priority – soulad investičních priorit a MAP, vypořádání místního šetření a připomínkového řízení (podaktivita B Dohoda o prioritách)

7. Dotace na podporu ZŠ a MŠ formou zjednodušeného vykazování tzv. Šablony – informativní vystoupení zástupce NIDV Bc. Ivo Kulhánka

8. Podaktivita C Akční plánování – vyhodnocení sběru dat, námětů, aktivit

9. Vyhodnocení šetření zájmu o vzdělávání (podaktivita D Budování znalostní kapacit)

10. Plán dalšího postupu spolupráce, termín příštího zasedání

11. Různé, diskuse

 

Pozvánka

Princip zapojení veřejnosti do plánovacích procesů

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání – správní obvod Praha 7“, Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718 rozlišuje při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně spolupráce s veřejností:

(1) zajištění přístupu veřejnosti k informacím,

(2) aktivní informování občanů,

(3) konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění postoje veřejnosti k dokumentu),

(4) spoluúčast veřejnosti na plánování.

Je důležité upozornit, že jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém.

Při zapojování spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své místo všechny tyto části.

 

Vzájemně prospěšní rodiče
(zapojování rodičů do společného postupu při vzdělávání dítěte i do života školy na Sedmičce)

 

Jak připravovat děti na budoucí povolání již na základní škole
(přenositelné kompetence)

Projekt bude řešen prostřednictvím realizace činností a naplňování cílů vykonávaných v rámci 3 klíčových aktivit, a to:

1.    Akční plánování

V rámci realizace tohoto bodu budou probíhat 4 klíčové podaktivity, a to:

1) Rozvoj partnerství

Cílem je sestavit Řídící výbor, iniciovat a posílit vazby mezi aktéry v území a představit jejich aktivity v oblasti vzdělávání.

2) Dohoda o prioritách

Smyslem je stanovit lokální vizi vzdělávání v území MAP a jejím cílem je provést syntézu existujících místních strategií a plánů s vazbou na předškolní a základní vzdělávání, prioritizovat oblasti rozvoje a zakotvit mechanismy a procesy spolupráce mezi relevantními partnery.

3) Akční plánování

Cílem je podpořit a rozvinout metodu akčního plánování na místní úrovni pro Prahu 7. Východiskem je Strategický rámec MAP do roku 2023.

4) Budování znalostních kapacit

Budování znalostních aktivit je zaměřeno na podporu přípravy Strategického rámce MAP a MAP formou vzdělávání primárně přímých účastníků projektu (členů řídicího výboru, členů pracovních skupin, účastníků workshopů, zpracovatelů podkladových informací pro analýzu a návrhových investičních a neinvestičních záměrů z jednotlivých škol) ve 4 hlavních tematických oblastech.

2.    Evaluace

Cílem evaluace je celkové zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně pak řízení projektu, průběžné realizace aktivit projektu a dosahování cílů, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.

3.    Řízení MAP

Aktivita probíhá souběžně s tvorbou strategie a jejím cílem je vytvořit funkční implementační strukturu k jejímu naplňování a řízení MAP pro Prahu 7.

Hlavní výstupy projektu MAP Praha 7

1.    Analytická část MAP pro Prahu 7

2.    Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 7 – jeho obsahem bude i Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 a seznam investičních potřeb školských zařízení

3.    Cca 120 proškolených osob z řad vedoucích pracovníků škol i pedagogů v oblastech souvisejících s MAP, a to:

  • manažerské vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na strategické řízení;
  • zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče;
  • inkluzivní vzdělávání;
  • spolupráce s rodinou.

4.    Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP

5.    Principy řízení MAP pro Prahu 7 (popis struktur, pravidel, rolí, odpovědností)

 

Výstupy projektu

Strategický rámec MAP do roku 2023 – Verze I,  23.3.2017
Strategický rámec MAP do roku 2023 – AKTUALIZACE, říjen 2017
Strategický rámec MAP do roku 2023 – II. AKTUALIZACE, únor 2018
Implementační plán MAP
MAP rozvoje vzdělávání
Roční akční plán rozvoje vzdělávání
Analytická část MAP
Swot analýza

 

Tiskové zprávy

Tisková zpráva Aktivity spolupráce, aktivity škol

Dokumenty

Výzva 
Postupy zpracování MAP 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY