Název projektu: Rozvoj udržitelné městské dopravy – městská část Praha 7

Registrační číslo projektu: 5220300100

Termín realizace projektu: 1.8.2022 – 31.12.2024

 

Základní informace o projektu:
Městská část Praha 7 získala podporu na realizaci projektu ze Státního fondu životního prostředí ČR z výzvy č. 3/2022 v rámci Národního programu Životní prostředí ve výši 726 000,- Kč.

Předmětem projektu je pořízení dvou nových elektromobilů, které nahradí stávající dvě vozidla na fosilní paliva. Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.