Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad je od 14. 4. 2020 opětovně v provozu. 

Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem těchto kontejnerů.


Dovolujeme si upozornit, že velkoobjemový kontejner nemůže být přistaven, pokud jsou na jeho stanovišti předčasně odloženy např. kusy nábytku nebo jiný nepořádek.

Je vždy nutné přinášet a odkládat věci k odvozu až v době, kdy je kontejner zaparkován na svém místě. Odpad umístěný předem na chodník nebude odvezen a jeho zanechání na místě je vnímáno jako založení černé skládky, které může být pokutováno podle zákona 185/2001 až do výše 50.000,- Kč.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Aktuální termíny 2020

č.

stanoviště

květen červen

1

Čechova x Nad Královskou oborou

5. 5.  2. 6. 

1A

Jana Zajíce x U Sparty

18. 5.  15. 6. 

4

Tusarova proti č. 5

19. 5.  16. 6.

5

Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7

18. 5.  15. 6. 

6

U Průhonu x Na Maninách

12. 5. 

9. 6. 

8

U Studánky č. 22 x Malířská

12. 5.  9. 6. 

9

Letohradská x U Letenského sadu

4. 5.  1. 6. 

11

Osadní x Dělnická

5. 5.  2. 6. 

12

Tusarova před č. 52

25. 5.  22. 6. 

13

U Městských domů x Poupětova

19. 5.  16. 6. 

14

U Vody x Jankovcova

11. 5.  8. 6. 

14A

Za Papírnou

11. 5.  8. 6. 

15

Šimáčkova, proti domu č. 8

4. 5.  1. 6. 

16

Pplk. Sochora, proti domu č.p. 14

25. 5.  22. 6. 

Odpad je možné odevzdat i ve sběrných dvorech a ve stabilních sběrnách nebezpečných odpadů: Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel. 266 00 72 99, provozní doba Po – Pá 8.30 – 17.00 hod., v letním období do 18.00 hod., So 8.30 – 15.00 hod. (přijímá všechny druhy odpadů).