Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem těchto kontejnerů.


Dovolujeme si upozornit, že velkoobjemový kontejner nemůže být přistaven, pokud jsou na jeho stanovišti předčasně odloženy např. kusy nábytku nebo jiný nepořádek.

Je vždy nutné přinášet a odkládat věci k odvozu až v době, kdy je kontejner zaparkován na svém místě. Odpad umístěný předem na chodník nebude odvezen a jeho zanechání na místě je vnímáno jako založení černé skládky, které může být pokutováno podle zákona 541/2020 Sb. v platném znění až do výše 50 000 Kč.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazničky a sporáky.

 

Aktuální termíny 2024

č.

stanoviště

květen 2024 červen 2024 červenec 2024 srpen 2024 září 2024 říjen 2024

1

Čechova x Nad Královskou oborou

14. 5. 11. 6. 8. 7.  12. 8. 9. 9. 8. 10.

1A

Jana Zajíce x U Sparty

20. 5. 17. 6. 22. 7. 26. 8. 30. 9. 29. 10.

4

Tusarova proti č. 5

27. 5. 24. 6. 13. 8. 17. 9. 22. 10.

6

U Průhonu x Na Maninách

28. 5. 25. 6. 12. 8. 10. 9. 15. 10.

8

U Studánky č. 22 x Malířská

6. 5. 4. 6. 1. 7. 19. 8. 16. 9. 21. 10.

9

Letohradská x U Letenského sadu

27. 5. 24. 6. 5. 8. 2. 9. 7. 10.

11

Osadní x Dělnická

21. 5. 18. 6. 29. 7. 9. 9.  14. 10.

12

Tusarova před č. 52

6. 5. 3. 6. 15. 7. 3. 9. 8. 10.

13

U Městských domů x Poupětova

13. 5. 10. 6. 5. 8. 16. 9. 21. 10.

14

U Vody x Jankovcova

4. 6. 15. 7. 2. 9. 1. 10.

14A

Za Papírnou

3. 6. 22. 7. 3. 9. 7. 10.

15

Šimáčkova, proti domu č. 8

13. 5. 10. 6. 9. 7. 13. 8. 10. 9. 14. 10.

16

Pplk. Sochora, proti domu č.p. 14

28. 5. 25. 6. 29. 7. 26. 8. 24. 9. 28. 10.

17

Přívozní x U Pergamenky 7

14. 5. 11. 6. 8. 7. 19. 8. 23. 9. 28. 10.