Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem těchto kontejnerů.


Dovolujeme si upozornit, že velkoobjemový kontejner nemůže být přistaven, pokud jsou na jeho stanovišti předčasně odloženy např. kusy nábytku nebo jiný nepořádek.

Je vždy nutné přinášet a odkládat věci k odvozu až v době, kdy je kontejner zaparkován na svém místě. Odpad umístěný předem na chodník nebude odvezen a jeho zanechání na místě je vnímáno jako založení černé skládky, které může být pokutováno podle zákona 185/2001 až do výše 50 000 Kč.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazničky a sporáky.

Aktuální termíny 2023

č.

stanoviště

březen 2023

duben 2023

květen 2023

1

Čechova x Nad Královskou oborou

7. 3. 4. 4. 15. 5.

1A

Jana Zajíce x U Sparty

6. 3. 3. 4.  9. 5.

4

Tusarova proti č. 5

7. 3. 11. 4. 9. 5.

5

Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7

6. 3. 11. 4.  15. 5.

6

U Průhonu x Na Maninách

27. 3. 24. 4. 23. 5.

8

U Studánky č. 22 x Malířská

20. 3. 18. 4. 22. 5.

9

Letohradská x U Letenského sadu

27. 3. 24. 4. 23. 5.

11

Osadní x Dělnická

28. 3. 25. 4. 29. 5.

12

Tusarova před č. 52

20. 3. 18. 4. 22. 5.

13

U Městských domů x Poupětova

13. 3. 17. 4.  16. 5.

14

U Vody x Jankovcova

4. 4.

14A

Za Papírnou

3. 4.

15

Šimáčkova, proti domu č. 8

13. 3. 17. 4. 16. 5.

16

Pplk. Sochora, proti domu č.p. 14

28. 3. 25. 4. 29. 5.