Hlavní město uzavřelo smlouvu se společností Viking group s. r. o., která zajišťuje na všech 20 sběrných dvorech v Praze sběr použitých potravinářských olejů a tuků. Sběr a přistavení nádob je zdarma a nasbíraný olej se zpracovává a transformuje na celou škálu ekologicky šetrných výrobků. 


Na každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností. Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech: v  žádném případě ne skleněných, nýbrž  pouze v plastových obalech (PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech).

Sbíráním tohoto odpadu je beztak namáhaná kanalizační síť šetřena před nežádoucím zanesením. Současná praxe totiž vedla ke dvěma nežádoucím jevům:

  1. Při vyhazování PET láhví s olejem do komunálního odpadu se láhev často otevře či naruší a může se částečně či úplně vylít. Olej je pak roznášen v okolí kontejnerů, které je jím znečištěno a dochází k nepříjemnému zápachu.  
  2. Vyléváním použitého oleje do záchodů či umývadel dochází k postupnému ulpívání oleje na stoupačkách nebo v odpadových trubkách a následnému přilepování nečistot – vlasů, chlupů aj. na stěnách. Tím se snižuje průchodnost a v krajním případě může dojít až k ucpání stoupaček a kanalizace.