Obyvatelé předběžně vytipovali deset největších problémů své městské části

Do základní školy na Strossmayerově náměstí dorazilo ve čtvrteční podvečer více než osmdesát obyvatel. Šest desítek tvořili místní, dvě desítky pak odborníci na danou problematiku, radní a zastupitelé. Během dvouhodinové intenzivní práce postupně vzniklo předběžné pořadí největších problémů Prahy 7. Počet přítomných tvořil logicky jen zlomek obyvatel Prahy 7. Proto bude seznam vytipovaných kauz následně předložen ostatním obyvatelům Prahy 7 k ověření.

Večer zahájil krátkým úvodním slovem starosta Jan Čižinský. Zástupce starosty Ondřej Mirovský v zápětí představil problémy z loňského fóra a zejména pak kroky, které městská část dosud učinila. Následně se ujal mikrofonu Petr Švec, ředitel Národní sítě zdravých měst, jíž je Praha 7 součástí. Ředitel Švec pak po zbytek večera metodicky vedl práci u kulatých stolů, prezentaci problémů i celkové hodnocení. Pracovní stoly byly předem rozděleny podle vytipovaných tématických oblastí. Lidé si tak mohli vybrat, které z osmi skupin dají přednost, nebo zdali svojí pozornost rozdělí do více míst. Stanovené tématické oblasti byly A: Životní prostředí, B: Vzdělávání a sport + volný čas, C: Doprava, D: Sociální oblast + zdravotnictví, E: Bezpečnost, F: Územní rozvoj, G: Kultura a podnikání a nakonec H: Stůl mládeže.

V první polovině pracovní části probíhalo zapisování podnětů na velké archy papíru u pracovních stolů. Zapisování problémů většinou pomáhal facilitátor. Diskusi přihlíželi nebo doplňovali odborníci a místní politici. Podle rozmanitosti jednotlivých oblastí se někde sešla desítka problémů, jinde však i dvacet a více námětů. Na závěr práce ve skupinách účastníci přidělili sebraným návrhům dva preferenční hlasy a stanovili tak pořadí vnímané důležitosti problémů ve skupině. Druhá polovina práce spočívala v představení problémů vzešlých v jednotlivých pracovních skupinách celému fóru a jejich celkové hodnocení. Z každé oblasti byly do celkového pořadí nominovány dva největší problémy. Z osmi stolů se tak sebralo celkem šestnáct problémů. Každý účastník fóra měl dva preferenční hlasy, které rozdělil podle vnímané důležitosti. Na základě tohoto hodnocení pak vzešlo celkové pořadí problémů Prahy 7. Tento seznam problémů bude dále ověřen v širší populaci Prahy 7. Městská část se ověřenými problémy poté bude zabývat a nejdéle za rok předloží výsledky své činnosti.

Pořadí problémů vzešlých z Fóra místní Agendy 21

  • 1. Chybějící propojení nábřeží od Libeňského mostu do Stromovky, 17 hlasů
  • 2. Hrozba zboření nebo rozšíření Libeňského mostu, 16 hlasů
  • 3. Nedostatečná výsadba stromů v ulicích, nedostatečná údržba zeleně, 14 hlasů
  • 4 – 5. Nedostatek nádob na tříděný odpad (také bioodpad a náp. kartony), 10 hlasů
  • 4 – 5. Nevyhovující sídlo a vybavení polikliniky, 10 hlasů
  • 6. Špatné životní podmínky lidí bez domova, 9 hlasů
  • 7. Zpřístupnění Štvanice pro pěší a cyklisty, 8 hlasů
  • 8. Nevyhovující dopravní značení pro parkování aut, 7 hlasů
  • 9. Neznám svého strážníka jménem, 6 hlasů
  • 10. Nevyužití Řezáčova náměstí pro farmářské trhy, 5 hlasů

 

Fotogalerie