Praha 7 pořádá pravidelně dvakrát do roka setkání s cizinci, kteří žijí na území městské části. Cílem projektu Voice of Foreigners je zapojit zahraniční obyvatele do veřejného života, řešit s nimi jejich problémy a informovat je o podstatném dění.


V Praze 7 žije více než 6 500 cizinců. Tak jako u ostatních obyvatel se městská část se snaží zprostředkovat jim nejrůznější informace a rady, reagovat na jejich potřeby a pomáhat jim s problémy. Z tohoto důvodu se v listopadu 2015 uskutečnilo první seznamovací setkání Voice of Foreigners. Pozvání šířené v několika jazycích přes radniční časopis Hobulet, sociální sítě či prostřednictvím letáků v ulicích přijalo několik desítek cizinců. Setkali se se zástupci radnice a pracovníky úřadu a vytvořili neformální poradní sbor, který se zabývá životem zahraničních obyvatel Prahy 7.

Na dalších setkáních, která se konají pravidelně dvakrát do roka, se již řešily konkrétní problémy, s nimiž se cizinci v sedmé městské části potýkají, podněty, co jim zde schází, či témata, o která se zajímají. Zájemci o účast na setkání se mohou obrátit na Oddělení integrace cizinců a národnostních menšin.