S nejrůznějšími záležitostmi od poradenství při vyřizování pobytu přes nejrůznější životní situace po tlumočení a doprovod na úřady vám mohou pomoci také nestátní neziskové organizace.


Přehled neziskových organizací

Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1, tel.: 252 543 846

Napomáhá imigrantům v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit. Snaží se ovlivňovat také celkové společenské a legislativní prostředí tak, aby bylo pro imigranty přístupnější, spravedlivější a více podporovalo jejich společenskou participaci a integraci.

META, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince ve vzdělávání a pracovní integraci. Nabízí také podporu pedagogům a školám, pokud řeší specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cizincům Meta, o.p.s. nabízí poradenství, organizuje jazykové kurzy češtiny a díky dobrovolníkům i doučování. Pro pedagogy vytváří metodické a výukové materiály, spravuje informační portál www.inkluzivniskola.cz a pořádá akreditované semináře. Společnost vychází z přesvědčení, že vzdělaní lidé jsou pro společnost přínosem, ať už pocházejí odkudkoliv.

Pernerova 20, Praha 8 – Karlín, 186 00, tel.: 224 813 418

Charita poskytuje sociální a právní poradenství migrantům a uprchlíkům v rámci sítě poraden Charity Česká republika. Služby odborného sociálního poradenství poskytují bezplatně ambulantní formou v sídle Poradny pro migranty a uprchlíky v Praze a terénní formou podle individuálních potřeb klientů.

Baranova 1026/ 33, 13000 Praha 3, tel.: 224 224 379

Lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům žijícím na území České republiky. Jako nástupnická organizace Poradny pro uprchlíky poskytují poradenství od roku 1992. Za dobu fungování organizace využilo jejích služeb minimálně 40 000 migrantů.

Kovářská 4, 190 00 Praha 9, tel.: 284 683 714

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) již 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. OPU je nevládní a nezisková organizace, která bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity na podporu integrace cizinců.

Legerova 50, 120 00 Praha 2, tel.: 739 037 353

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Organizace se snaží vytvářet bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

Libušská 319/126, Praha 4 – Písnice, tel.: 608 535 792

Kancelář klubu slouží jako poradna pro Vietnamce a Vietnamky, kteří žijí v ČR, a poskytuje informace týkající se pobytu a dalších záležitostí spojených se životem v naší zemi. Dále kancelář funguje jako informační centrum pro širokou veřejnost. Mohou si zde domluvit konzultaci studenti, učitelé, novináři i další lidé, kteří se z profesních či osobních důvodů zajímají o Vietnam či život vietnamské komunity v ČR.