Protidrogová prevence vychází z Programu protidrogové prevence Městské části Praha 7 na období 2022–2023. V rámci protidrogové prevence připravujeme především řadu přednášek a seminářů na základních školách v městské části.  Na preventivních programech spolupracujeme s řadou neziskových organizací, které se problematikou návykových látek zabývají.


Jako příklad můžeme uvést Českou koalici proti tabáku, která se angažuje zejména v oblasti tabákového kouření (programy Nekuřátka, Típni to I, Típni to II a Típni to III) nebo organizaci Pyramis, která se zabývá problematikou rizikového chování ve školách.

Terénní program v Praze 7 je dlouhodobě zajišťován organizací Progressive a od letošního roku je v rámci dotačního řízení Prahy 7 podporována i organizace Drop In. V rámci prevence konzumace alkoholu spolupracujeme také s neziskovou organizací Centrum Alma.