Protidrogová prevence vychází z Programu protidrogové prevence Městské části Praha 7 na období 2016-2017.  V rámci protidrogové prevence připravujeme především řadu přednášek a seminářů na základních školách v městské části.  Na preventivních programech spolupracujeme s řadou neziskových organizací, které se problematikou návykových látek zabývají.


Jako příklad můžeme uvést Českou koalici proti tabáku, která se angažuje zejména v oblasti tabákového kouření (programy Nekuřátka, Típni to I, Típni to II a Típni to III) nebo organizaci Pyramis, která se zabývá problematikou rizikového chování na školách.

Terénní program v Praze 7 je dlouhodobě zajišťován organizací Progressive a od letošního roku je v rámci dotačního řízení Prahy 7 podporována i organizace Drop In. V rámci prevence konzumace alkoholu spolupracujeme také s neziskovou organizací Centrum Alma.

Celý Program protidrogové prevence na období 2018-2019 najdete ZDE.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Laskovská Kateřina

vedoucí odboru
dveře č. 2.13
tel. +420220144249
gsm. +420605070056
LaskovskaK@Praha7.cz