Prevence kriminality vychází z Programu prevence kriminality MČ Praha 7 na období 2016-2017. V rámci prevence kriminality jsou našimi nejbližšími spolupracovníky preventivní oddělení Policie ČR  a Městské policie HMP  a to ve všech oblastech činnosti, jako jsou např. ochrana osob, patologické chování, ochrana majetku a další.


Spolupracujeme také na řadě tematických preventivních programů s neziskovými organizacemi a připravujeme množství akcí zaměřených na všechny věkové skupiny.

Již několikátým rokem se podílíme společně s Národním centrem bezpečnějšího internetu na projektu Bezpečně online, který je cílen na žáky ZŠ, jejich rodiče, seniory a nově i na drobné podnikatele.

V oblasti extremismu a násilí dlouhodobě spolupracujeme s organizací Imperativ a to zejména v rámci přednášek na školách. Díky finanční podpoře z Magistrátu hl. m. Prahy organizujeme akci Bezpečné prázdniny, která cílí na žáky 1. stupně ZŠ, a s organizací YMCA pořádáme letní tábor Už si rozumíme, který pravidelně umožňuje dětem ze sociálně slabších a problémových rodin strávit čas na čerstvém vzduchu a poznat jiný způsob života.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Laskovská Kateřina

vedoucí odboru
dveře 2.13
tel. +420220144249
gsm. +420605070056
LaskovskaK@Praha7.cz