Městská policie hl. m. Prahy působí na území hlavního města od 11.5.1992.

Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/1992, vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, tedy na teritoriu celého hl. m. Prahy.

Pokud chcete najít kontakt na svého okrskáře či o případném odtaženi svého vozidla a další informace, navštivte stránky MP Praha – Obvodní ředitelství Praha 7