archivní článek, informace již nemusí být aktuální

 V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu na území hl. m. Prahy do odvolání zajištěn následovně.

Základní pokyny k tomu, jak nakládat s odpady v době pandemie, najdete ZDE.

 1)      Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

2)      Svoz tříděného odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

3)      Provoz sběrných dvorůprovoz nepřerušen,

Více informací naleznete v Přehledu sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Interaktivní mapu sběrných dvorů najdete ZDE.

4)      Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci – provoz nepřerušen, provoz probíhá v souladu v nastavenou provozní dobou zařízení,

5)      Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – nepřerušena a i nadále probíhá dle schválených harmonogramů přistavení.

6)      Svoz nebezpečného odpadu:

  1.  Stabilní sběr a svoz NO – probíhá bez omezení
  2.  Mobilní sběr NO – probíhá bez omezení
  3.  Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

  • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Více zde


Provoz kontaktních center svozových společností:
V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email). Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.
 
O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.
 
V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 42 29 nebo na Ing. Radima Poláka, vedoucího oddělení odpadů MHMP, tel.: +420 236 004 376, +420 731 142 961, radim.polak@praha.eu.