archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od roku 2022 je služba svozu bioodpadu zajišťována bezplatně stávajícím vlastníkům nemovitosti i novým žadatelům, kteří jsou zároveň plátci poplatku za směsný komunální odpad. Kompletní informace a odkaz na formulář s žádostí o nádobu na rostlinný bioodpad najdete na webu bioodpad.praha.eu.