archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rada hl. m. Prahy schválila koncem srpna koncepční studii rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů, části ulice Strojnická a U Výstaviště. Během nadcházejících pěti let by mělo dojít k rekonstrukci tramvajové trati, inženýrských sítí i vozovky. Plánovaná rekonstrukce zlepší prostupnost pro chodce i cyklisty
a upřednostní veřejnou dopravu. Studie vznikla v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) ve spolupráci s Prahou 7. 

„Na projektu Letenského kříže se od počátku intenzivně podílíme. V roce 2016 jsme uspořádali dvě setkání na toto téma a také sběr dat pomocí dotazníků s cílem načerpat podněty od občanů, které jsme následně zapracovali do našich požadavků. Ulice Veletržní a Dukelských hrdinů jsou zásadními letenskými osami, které mají potenciál stát příjemnými městskými třídami. Je proto důležité, že studie vedle dopravního řešení navrhuje také nové stromy do ulic, nový městský mobiliář či bezbariérový přístup zastávek,“ uvedla radní Prahy 7 Lenka Burgerová (PRAHA 7 SOBĚ).

„V rámci připomínkování studie jsme měli několik zásadních podnětů. Původní varianta například počítala s úbytkem parkovacích míst. Jsem rád, že se podařilo prosadit, že parkovacích míst naopak přibude,“ řekl Jan Čižinský, starosta Prahy 7 a kandidát na primátora za iniciativu PRAHA SOBĚ.

Podnětem zadání koncepční studie byla potřebná rekonstrukce tramvajové trati (úsek Strossmayerovo náměstí – železniční viadukt – ulice U Výstaviště) a současně cíl Prahy 7 definovat budoucí charakter ulice Veletržní v souvislosti se zprovozněním Tunelového komplexu Blanka. Koncepční studie bere v úvahu i probíhající přípravu modernizace železniční trati v úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště a přípravu rekonstrukce prostranství před vstupem do areálu Výstaviště a do Stromovky.

Koncepční studie umožňuje bezbariérové zpřístupnění zastávek veřejné dopravy, zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce nebo výsadbu téměř 200 stromů. Zároveň dojde k drobnému navýšení počtu parkovacích míst. Díky komplexnímu přístupu bude také možná obnova inženýrských sítí. Mohly by tak vzniknout dobíjecí stanice pro elektrokola a elektromobily na všech parkovacích stáních v daném území. 

Termín realizace je odhadován na rok 2022 a bude závislý na rozvržení jednotlivých etap projektu.

 

Navrhované úpravy v okolí zastávky Strossmayerovo náměstí

Současný stav