V severovýchodní části Ortenova náměstí bude vysázeno pět nových javorů, zlepší se prokořenitelnost podzemních prostor a svod a akumulace dešťových vod. Založeny budou také nové trvalkové záhony a travnaté plochy. Úpravy budou zahájeny 21. února 2024 a v závislosti na klimatických podmínkách potrvají zhruba dva měsíce.

Ortenovo náměstí, konkrétně severovýchodní část u ulice U Pergamenky, se dočká pěti nových stromů druhu javor mléč (Acer platanoides). Pilotní projekt výsadby stromů s využitím principů modrozelené infrastruktury bude zahájen 21. února 2024 a v závislosti na klimatických podmínkách potrvá zhruba dva měsíce. Projekt mimo jiné řeší vegetační prvky na ploše a jejich propojení, zejména s prvky odvodnění a hospodaření se srážkovou vodou.

Propojení v systému modrozelené infrastruktury přináší podporu přirozeného lokálního koloběhu vody, zvýšení ochrany jakosti vod, zlepšení mikroklimatické funkce zeleně a dalších ekosystémových služeb. V rámci akce dojde k odstranění dvou neperspektivních usychajících stromů a naopak vysázení pěti nových stromů, které doplní současné stromořadí v ulici. Současně budou provedeny zásahy zlepšující prokořenitelnost podzemních prostor a svod a akumulaci dešťových vod. Kromě výsadby stromů dojde i k založení nových trvalkových záhonů a travnatých ploch.

Akce nijak výrazně nemění stávající charakter ulice, počet parkovacích míst zůstane zachován a dočasné vyparkování bude nutné jen kvůli průběhu stavebních prací. Průjezd ulicí bude možný po celou dobu trvání projektu. 

Tisková zpráva zde.