Praha 7 vysadí v severní části Ortenova náměstí pět nových stromů. V rámci pilotního projektu využití principů modrozelené infrastruktury budou v místě výsadby provedeny úpravy zlepšující prokořenitelnost podzemních prostor nebo optimální využití dešťové vody. Založeny zde budou také nové trvalkové záhony a travnaté plochy.

„Stromy jsou zelenými plícemi města a přinášejí celou řadu dalších benefitů – ochlazují ulice a poskytují stín v horkých měsících, zachytávají prach a výfukové plyny, zadržují vodu a město je s nimi o poznání hezčím a příjemnějším místem pro život. Proto se v Praze 7 snažíme tam, kde je to možné, stromy průběžně doplňovat. Nacházet vhodná místa, kde výsadbě nepřekáží uliční sítě, bývá složité. Zároveň je třeba zajistit stromům podmínky, aby se jim v náročném městském prostředí dobře dařilo a mohly zde obyvatelům sloužit dlouho a v dobré kondici. Proto nyní na Ortenově náměstí spouštíme pilotní projekt, který využívá principů modrozelené infrastruktury,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Úprava prostoru a následná výsadba nové zeleně proběhnou v severní části Ortenova náměstí navazující na ulici U Pergamenky. V rámci projektu dojde k odstranění dvou neperspektivních usychajících stromů a vysázení pěti nových stromů druhu javor mléč, které doplní stromořadí v ulici. Současně budou provedeny úpravy zlepšující prokořenitelnost podzemních prostor a svod a akumulaci dešťové vody.

„Projekt řeší vhodné umístění a propojení jednotlivých vegetačních prvků a optimální hospodaření se srážkovou vodou. Vozovka a chodník projdou na několika místech úpravou tak, aby dešťová voda stékala do rabátek. Prostor pro kořeny stromů se pod povrchem rozšíří a použijeme také lepší substrát. To vše by mělo dlouhodobě napomáhat tomu, aby stromy v daném místě lépe prosperovaly,“ řekl radní Jiří Knitl, který má v Praze 7 na starosti životní prostředí a veřejný prostor.

Úpravy budou zahájeny 21. února 2024 a v závislosti na klimatických podmínkách potrvají zhruba dva měsíce. Stávající charakter ulice, včetně počtu parkovacích míst, zůstane zachován, kromě stromů zde přibudou také nové trvalkové záhony a travnaté plochy.