archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V návaznosti na celkovou rekonstrukci bývalého rybníka ve Stromovce se uskutečnila také oprava prostoru před Šlechtovou restaurací, tzv. parteru s květinovými záhony. Zahrnuje obnovu záhonů a intenzivně udržovaného trávníku, stavbu nového automatického závlahového systému, rekonstrukci zpevněných mlatových a asfaltových ploch a nové odvodnění. Na parteru přibyl nový mobiliář a veřejné osvětlení.

Oválný květinový záhon před průčelím Šlechtovy restaurace je navržen dle historické podoby záhonu z období první republiky. Jedná se o záhon kobercového typu s výsadbou letniček do podoby ornamentu, vycházejícího z historické předlohy. Květinové záhony západně od bývalého alpina jsou navrženy dle soudobých trendů. Jedná se o smíšené výsadby letniček,“ říká náměstek primátora a radní pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Celkem bylo do květinových záhonů na parteru vysázeno 13 506 ks letniček a 30 ks růží na kmínku. Letos na podzim pak letničky nahradí výsadba 8 664 ks cibulovin a 11 633 ks dvouletek. 

Celková rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací ve Stromovce

Generální projektanti – Steiner a Malíková krajinářští architekti – Ing. Steiner a Ing. Malíková (návrh a dispoziční řešení parteru s květinovými záhony)

Spolupráce: Ing. Vondřich (komunikace a zpevněné plochy), Ing. Krpata (odvodnění), Ing. Kočí (veřejné osvětlení)

Návrh dispozice a variantního řešení osázení květinových záhonů letničkami a dvouletkami s cibulovinami: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.

Návrh automatického závlahového systému: ITTEC, s.r.o.

Návrh celkové rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace


Investorem a zadavatelem projektové dokumentace je Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, celá investice je ve výši 25,1 milionů korun.