archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zastupitelstvo MČ Praha 7 se na svém prosincovém jednání zabývalo budoucností Nemocnice Na Františku a na základě usnesení nyní starosta Prahy 7 vyzývá k zastavení koncesního řízení na soukromého provozovatele.

„Na území Praha 7 se nenachází žádné zdravotnické zařízení s lůžkovou částí. Proto je nabídka zdravotních služeb v sousedních městských částech pro obyvatele Prahy 7 klíčová. Považujeme za velmi riskantní krok přenechat formou koncesního řízení nemocnici soukromému provozovateli na 35 let, a proto vyzýváme starostu Prahy 1 Ing. Oldřicha Lomeckého a Zastupitelstvo MČ Prahy 1, aby koncesní řízení zastavilo, “  uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (PRAHA 7 SOBĚ).

K vypsání koncesního řízení Zastupitelstvo Prahy 1 pravděpodobně vedla neustálá nutnost provoz nemocnice dotovat. Zapojení soukromého investora do provozu důležitého městského zařízení se však v minulosti mnohokrát ukázalo jako velmi problematické. Jen na území Prahy 7 lze zmínit areál Výstaviště, Holešovickou tržnici či ostrov Štvanice.

„ Z našeho pohledu je přání Prahy 1 omezit náklady na dotování nemocnice zcela legitimní,  ale obávám se, že vyhlášení koncesního řízení na Nemocnici na Františku  může ohrozit dostupnost zdravotnické péče nejen pro občany Prahy 1, ale také pro občany širšího centra Prahy, “ doplnil radní pro oblast zdravotnictví František Vosecký.  

Praha 7 navrhuje, že pokud by koncesní řízení pokračovalo, je zcela nezbytné koncesní smlouvu změnit, zapracovat do ní sankce, zapracovat do ní podíl městské části na zvýšení počtu výkonů a vypustit velmi zvláštní závěrečné ustanovení, které říká, že když MČ Praha 1 bude v prodlení se zaplacením svých závazků, bez jakéhokoli upozornění koncesionáři zanikne povinnost minimálního počtu výkonů a smlouva se stane pro MČ Praha 1 prakticky nevypověditelnou.