Koncepce rozvoje sousedských spolků v Praze 7 byla již několik týdnů v realizaci, nastalá pandemická situace však jejich vznik uspíšila. I díky vysokému počtu dobrovolníků, kteří od prvních krizových dní nabízeli svou pomoc i čas, vzniklo prozatím šest spolků. V podstatě se jedná o volné sdružení lidí žijících v blízkosti jedné ulice/náměstí, kteří mají chuť občas někomu z blízkého okolí pomoct. Členové spolku jsou ochotni si vypomáhat vzájemně, tak i komukoliv ze sousedství, kdo se na ně s žádostí o sousedskou pomoc obrátí. 

V současné situaci mohou obstarat nákupy potravin či drogerie, vyzvednutí léků, vyvenčení psů atp. například seniorům, kteří by měli vycházky omezit. Městská část se bude snažit informovat občany Sedmičky, aby tyto nové možnosti vzájemné pomoci šířili mezi své sousedy, další potřebné a neostýchali se nabídky sami využít. Veškeré informace, letáky, mapa spolků i kontakty na jednotlivé koordinátory jsou dostupné na praha7.cz/sousedskespolky.

Mapa „Sousedské spolky a jejich koordinátoři“ – ke stažení zde.

KOORDINÁTOŘI JEDNOTLIVÝCH SOUSEDSKÝCH SPOLKŮ P7:
Sousedé U Studánky: Ondřej Petr 775 693 802
Sousedé Milady Horákové: Dominika Petrová 777 335 352
Sousedé Janovského: Vojta Rybář 603 229 777 
Sousedé z Orteňáku: Vojtěch Pták 776 412 241
Sousedé Osadní: Eva Horky 777 589 604
Sousedé Na Maninách: Zuzana Blahová 721 563 366


RÁD/A BYCH VEDL/A VLASTNÍ SPOLEK. MŮŽU HO ZALOŽIT?

Koordinátorka agendy sousedských spolků:
Michaela Šormová
email: sormovam@praha7.cz
tel.: +420 777 482 466

 

Tisková zpráva k projektu sousedských spolků