archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Festival Open House Praha se opět letos kvůli pandemii koronaviru uskutečnil v náhradním termínu, tentokrát od 2. do 8. srpna 2021. Týdenní doprovodný program nabídl celou řadu akcí, které návštěvníkům přiblížily architekturu netradičním způsobem. Festival zaznamenal letos více než 53 tisíc návštěv festivalových objektů otevřených během víkendu i doprovodných programů ve festivalovém týdnu. Hlavní víkendový program nabídl k návštěvě nakonec celkem 79 objektů či prostorů, které nejsou obvykle přístupné. Na Sedmičce bylo zpřístupněno 8 objektů

Festival otevřel letos celkem 26 novinek a již v sobotu se u několika z nich tvořily ráno fronty zájemců. „Překvapil nás velký zájem veřejnosti o doprovodný program festivalu Open House Praha 2021,“ řekla ředitelka Andrea Šenkyříková. V týdnu byly připraveny i další komentované prohlídky a procházky, například k výročí 130 let od vzniku Výstaviště Praha, 150 let od postavení Gröbeho vily v Havlíčkových sadech nebo 150 let od příjezdu prvního vlaku do Prahy.

Festival je komunitní projekt, který by se nemohl uskutečnit bez aktivního zapojení majitelů a lidí z budov a také velkého množství dobrovolníků. „Letos se nakonec i přesto, že je období prázdnin a dovolených na pomoc s organizováním provozu v budovách i prohlídkami přihlásilo bezmála 350 dobrovolníků. Velká část z nich jsou s námi již od prvního ročníku festivalu, protože jim tato práce dává smysl a poskytuje inspiraci v jejich dalších profesních i soukromých životech,” říká hlavní koordinátorka dobrovolníků Klára Veselá. 

Mottem letošního ročníku festivalu Open House Praha bylo Architektura pro všechny, vybrané prohlídky byly tlumočené do českého znakového jazyka, pro osoby se zrakovým hendikepem pak byly připraveny haptické plány a půdorysy budov a také 3D modely některých budov, které si mohli hmatem prozkoumat v rámci speciálních komentovaných prohlídek. I pro rodiny s dětmi byl nachystán bohatý program – lego dílna, interaktivní komentované prohlídky s listy pro malé architekty, jízda na velodromu nebo divadelní představení.


Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festivalů Open House Worldwide, které se konají v 50 městech po celém světě a jeho posláním je probouzet zájem veřejnosti o architekturu a město. Díky zapojení stovek dobrovolníků, kteří pomáhají s otevíráním budov, je Open House Praha nejen kulturním svátkem města, ale také jedinečnou akcí s komunitním a sociálním přesahem.