archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V návaznosti na aktuální Strategický plán rozvoje na období 2016–2022 připravuje Praha 7 Strategii 2030, která se bude schvalovat na začátku roku 2022. Strategie 2030 dává nahlédnout do blízké budoucnosti Prahy 7 a představuje jednotlivé oblasti důležité pro kvalitní fungování městské části a spokojený život jejích obyvatel.

Současný přístup k této strategii je pro Prahu 7, ale i v kontextu celé Prahy, přelomovým počinem. Místo mnohostránkového statického strategického dokumentu schvalovaného a fixovaného na dlouhou dobu nyní Sedmička klade podstatně větší důraz na samotný mechanismus a proces strategického řízení. Díky tomu se ve Strategii 2030 bude výrazněji odrážet dynamika běžného života a aktuální potřeby obyvatel Prahy 7.

Na přípravě Strategie 2030 se podílí také zastupitelé městské části bez rozdílu politické příslušnosti. Významnou roli v tomto procesu budou hrát občané, kteří se nejen nyní v přípravné fázi ale každoročně budou moci společně s pracovníky radnice i politickými představiteli účastnit procesu aktualizace vizí a cílů a vyhodnocovat úspěšnost konkrétních kroků.

Důležitým komunikačním prostředkem v tomto procesu bude Mobilní rozhlas, který se za dva a půl roku svého fungování v Praze 7 velmi osvědčil a používá jej již přes 14.000 obyvatel.  

 

Chcete být včas informováni o důležitém dění v Praze 7? Chcete mít možnost ovlivnit, kam se bude městská části ubírat do dalších let? Pokud ještě nemáte Mobilní rozhlas, je nejvyšší část to změnit.

Jak se do Mobilního rozhlasu registrovat a další informace nejdete ZDE.