Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney a související projekt Naproti nejsou pro obyvatele Sedmičky neznámé pojmy. HVCM nyní hledá lektory volnočasových aktivit pro projekt Naproti dětem z Ukrajiny. 

HVCM hledá lektory pro vedení jednorázových i pravidelných volnočasových aktivit ve skupinách, kde převažují děti s odlišným mateřským jazykem, zejména s ukrajinštinou. Více se dozvíte v přiloženém inzerátu nebo prosím kontaktujte koordinátorku Martinu na adrese: martina.vankatova@hvcm.cz

Profil lektora NDU

 


Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney je vzdělávací koncept, ve kterém je pro žáky výzvou nalézat vlastní motivaci, spolupracovat namísto soutěžit, rozvíjet empatii, porozumět životním hodnotám a žít je skrze smysluplné a konkrétní projekty. Koncept a metoda vychází z přístupu a metody vizionářské pedagožky sestry Cyril Mooney, PhD. Míří k osobnostní zralosti, lepším akademickým výsledkům, dlouhodobě a v praxi použitelným znalostem, dovednostem a schopnostem. Učitelům pomáhá najít klíč ke zvládnutí náročeného, zejména socio-kulturně pestrého, inkluzivního prostředí. Více se dozvíte na webu organizace.