archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Radnice sedmé městské části dlouhodobě podporuje nejrůznější sousedské aktivity, komunitní akce a občanské iniciativy, které přispívají k prohlubování solidarity a sounáležitosti mezi místními obyvateli. V loňském roce Praha 7 spustila projekt sousedských spolků a i přes současnou komplikovanou dobu pandemie se dále rozvíjí a rozšiřuje také činnost rodičovských spolků ve školách a školkách.  

„Rodičovské spolky se u nás staly významným partnerem pro rozvoj příznivého a podnětného prostředí v  základních a mateřských školách. Chtěla bych moc poděkovat aktivním rodičům, že i během pandemie našli čas a energii na vymýšlení a organizaci projektů a akcí, jejichž prostřednictvím pomáhají žákům, učitelům i ostatním rodičům zvládnout tuto nelehkou dobu. V současné době u nás funguje 10 rodičovských spolků a připravuje se založení dalších dvou,“ uvedla radní Prahy 7 pro školství a vzdělávání Hana Šišková

Rodičovské spolky na školách organizují nejrůznější akce, jako jsou školní jarmarky, charitativní bazary, divadelní festivaly či sportovní dny, podílí se na úpravách školních hřišť či zahrad, přispívají vybavením do školních knihoven a školních klubů a pořádají nejrůznější besedy a exkurze pro děti, pedagogy i ostatní rodiče. Obzvláště v době distanční výuky, která pro některé žáky znamenala problémy se zvládáním látky a zhoršený prospěch, je velmi důležitá organizace doučování a nejrůznějších vzdělávacích a přípravných kurzů, na nichž se rodičovské spolky také podílejí. Jednou z významných výhod spolku jako právnické osoby je pak možnost žádat o dotace a získávat tak prostředky na další podpůrné programy a projekty na školách. 

„Na radnici se snažíme být rodičovským spolkům co nejvíce nápomocní. Poskytujeme konzultace při jejich založení, podporujeme je prostřednictvím dotací a snažíme se zapojené aktéry propojovat, aby mohli sdílet své poznatky a zkušenosti. V uplynulém týdnu se na úřadě uskutečnilo setkání rodičovských spolků a aktuálně jsme založili facebookovou skupinu, kde spolky budou moci prezentovat a koordinovat své aktivity,“ doplnila Hana Šišková.

Ještě nemáte ve své škole nebo školce rodičovský spolek, chtěli byste jej založit a nevíte, jak na to? Konzultace vám může poskytnout Tereza Rafoth z Odboru vzdělávání a projektového řízení MČ Praha 7: tel: 605 709 770, e-mail: rafotht@Praha7.cz