Téměř tři čtvrtiny rodičů vítají zákaz vjezdu aut v ranních hodinách před školy, kam dochází jejich dítě. Vyplynulo to z průzkumu, který radnice sedmé městské části uskutečnila na jaře letošního roku. Do hodnocení prvního roku školních ulic se zapojilo více než 600 rodičů z dotčených škol. Rodiče si pochvalují především zvýšení bezpečnosti dětí při cestách na vyučování a to, že se nemusí bát pouštět je do školy samotné.

„Naším cílem bylo udělat z ulic před školami bezpečnější místo a z cest dětí na vyučování příjemnější a méně stresující zážitek. Nyní na konci školního roku můžeme i díky zpětné vazbě od rodičů zhodnotit, že se tento záměr podařil. Ranní zácpy a nepřehledné situace před školami odpadly a rodiče, kteří v obavě o bezpečnost svých dětí raději volili variantu, že je do školy dovezou, už nemusí mít strach nechat je dojít ulicí ke škole samotné či v doprovodu kamarádů,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský

Zavedení školních ulic hodnotí pozitivně 73 % rodičů. Častěji jsou to rodiče dětí na prvním stupni, kteří intenzivněji vnímají nebezpečné situace vyplývající z husté dopravy a mnohdy sami děti do školy doprovázejí. Z přínosů tohoto opatření rodiče nejvíce oceňují větší bezpečnost, dále také pohodlí při cestě dětí do školy i zlepšení ovzduší v blízkosti škol. Po zavedení školních ulic omezila nebo úplně přestala vozit své děti do školy autem zhruba pětina rodičů. Naopak nikdo z rodičů nezačal auto pro cesty do školy využívat více než dřív.

„Nemám takový strach o syna a on může bezpečněji chodit do školy sám,“ uvádí jeden z rodičů v dotazníku a další doplňuje: „Dcera se nebojí chodit sama, auta neparkují na chodníku.“

„Více než třetina rodičů vidí zlepšení dopravní situace i v širším okolí školy, dalších 20–30 % respondentů se domnívá, že okolní doprava zůstala po zavedení opatření beze změn, což lze vzhledem k ranní uzavírce ulice rovněž vnímat pozitivně. Nadále se budeme věnovat zvyšování bezpečnosti na dalších místech, kudy vedou cesty dětí do škol, zejména pak u přechodů, kde je třeba rozhledové úhly chránit instalací antiparkovacích sloupků,“ řekl místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka, který má na starosti dopravu.

 

„Již před koncem minulého školního roku proběhla mezi žáky a rodiči anketa zjištující, jak se děti do školy dopravují, jaké vnímají překážky a rizika a jaká opatření by uvítaly. Tyto podněty nám pomohly při plánování školních ulic. Zpětná vazba je pro nás velmi cenná také nyní při hodnocení prvního roku fungování tohoto projektu. Na každé škole se do průzkumu zapojili rodiče nejméně poloviny dětí, za což jim chceme velice poděkovat,“ doplnila místostarostka Prahy 7 Hana Šišková, do jejíž gesce patří školství a vzdělávání.

školní ulice u ŽS a MŠ Letohradská

Projekt školních ulic odstartoval na Sedmičce 4. září 2023. Zapojily se do něj ZŠ Fr. Plamínkové, FZŠ Umělecká, ZŠ a MŠ Letohradská, MŠ Kostelní a MŠ U Studánky. Více o projektu se dočtete ZDE.

Do ankety byly v této fázi vyhodnocení zahrnuti rodiče žáků základních škol.