archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Stanice metra Vltavská a její bezprostřední okolí prochází rozsáhlými úpravami, které realizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ Praha 7. Cílem je udělat prostor tohoto vytíženého uzlu MHD pro cestující přehlednější, přístupnější a celkově přívětivější.

Vzhledem k dlouhodobě neutěšenému stavu stanice metra Vltavská a jejího bezprostředního okolí připravila MČ Praha 7 v součinnosti s Dopravním podnikem hl. m. Prahy revitalizaci této lokality. Odborem rozvoje Prahy 7 byla provedena analýza současného stavu a vypracován návrh možných úprav. Navrženo bylo zlepšení přehlednosti prostoru odstraněním bariér, oživení zanedbaných míst, sjednocení a doplnění mobiliáře a zlepšení stavu některých stávajících ploch a konstrukcí. Na základě zpracované analýzy a vstřícného postoje Dopravního podniku hl. m. Prahy došlo k realizaci dílčích úprav a přípravě rozsáhlejších zásahů, jejichž součástí je i rekonstrukce nadzemní části objektu stanice metra Vltavská, oprava fontány Faun Vltavská a úpravy přilehlého okolí.

Aktuálně probíhá rekonstrukce oken a dalších částí objektu stanice a také okolních ploch a schodišť. Na tuto etapu naváže rekonstrukce fontány Faun Vltavská a jejího okolí. Podoba objektu včetně vazeb na okolní veřejný prostor zůstane po rekonstrukci zachována.

Celá akce je rozdělena do čtyř etap. První již proběhlou etapou byla demolice nepotřebné lávky pro pěší a oprava točitého schodiště u vestibulu metra, která proběhla v loňském roce. Druhou etapou je oprava nadzemní části objektu a schodišť, která právě probíhá. Třetí etapou je oprava fontány Faun Vltavská, která by měla být zahájena do konce roku 2018, na ní počátkem roku 2019 naváže etapa čtvrtá, která bude věnována úpravám prostoru před fontánou (takzvanému atriu) a tramvajovým zastávkám.

Součástí čtvrté etapy je také nové řešení a rekonstrukce povrchů všech vnějších ploch atria.  Plochy budou následně streetartově pojaty, o konkrétní podobě by měla rozhodnout otevřená soutěž. Přípravu soutěže plánuje Praha 7 ve spolupráci s Dopravním podnikem na příští rok, v návaznosti na průběh čtvrté etapy úprav. Jelikož o ztvárnění ploch eviduje městská část již v tuto chvíli ze strany umělců velký zájem, a to nejen v prostoru vnějšího atria, ale i širšího území lokality Vltavská, předpokládáme obsáhlejší diskuzi nad možným výtvarným pojetím této oblasti.