archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7 připravuje na severním nábřeží Vltavy mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků realizaci nového parku U Vody, který vznikne na základě výsledků urbanisticko-krajinářské soutěže. V rámci koordinace přípravných prací byla 1. března 2023 v ul. Varhulíkové zahájena rekonstrukce plynárenské sítě, která potrvá do 17. března 2023 včetně finální obnovy povrchů komunikace.

Rekonstrukce plynovodu

Práce na plynovodu realizuje spol. Pražská plynárenská Distribuce, kterou MČ Praha 7 požádala o koordinaci plánovaných aktivit v této oblasti, aby obnova plynárenské sítě byla realizována před úpravami parku a nebylo zde třeba pozdějších zásahů. Práce byly zahájeny v ul. Varhulíkové od místa, kde začíná protipovodňová ochranná stěna, a pokračovat budou směrem k mostu Barikádníků přes území budoucího parku. Ukončeny budou pod mostem před křížením s ul. Argentinská. V místě stavebních prací dojde k částečnému omezení místní komunikace. Prosíme, věnujte pozornost aktuálnímu dopravnímu značení a dbejte zvýšené opatrnosti z důvodu pohybu stavební techniky.

Přípravné práce v parku U Vody

Na rekonstrukci plynovodu navážou přípravné práce  v oblasti parku. V průběhu letošního roku pak dojde k samotné proměně parku dle výsledků urbanisticko-krajinářské soutěže včetně realizace cyklostezky. S dokončením parku se počítá v roce 2024.

Více o projektu se dočtete zde.

V případě zájmu o další informace se můžete obracet na: pakuvody@praha7.cz