Pondělí 13. ledna 2020 od 8.00 do 11.00 hodin v místnosti dv. č. 225 (2. patro, ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7):

Plavání pro seniory v 1. pololetí 2020

Středa 15. ledna 2020 od 8.00 do 11.00 hodin v místnosti dv. č. 225 (2. patro, ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7):

Cvičení pro seniory v 1. pololetí 2020

Pátek 17. ledna 2020 od 9.00 do 12.00 hodin v centru Přístav 7 (Jankovcova 1587/8B, 170 00 Praha 7):

Počítačové a jazykové kurzy pro seniory v Přístavu 7