Členové komise:

Předseda: Mgr. Václav Houska
Místopředseda: Bc. Iva Hájková
Členové: Ing. Pavlína George, Ing. Jiří Hladovec, Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., PhDr. Anna Kárníková, MSc., Mgr. Tereza Líbová, František Vosecký
Tajemník: Jakub Prašivka

Přehled zasedání:

Termíny jednání: 

od 17 hodin, zasedací místnost na detašovaném pracovišti Veletržní 33

Květen (6. 5.)

Červen (17. 6.)